Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บิดามารดาจงชักนำบุตรของท่านมาหาพระคริสต์

  เด็กๆอาจปรารถนาจะทำสิ่งที่ถูกต้อง และเขาอาจจะ ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในใจว่า จะยอมเชื่อฟังบิดามารดาหรือผู้ ปกครอง แต่เด็กเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือ และการ สนับสนุนจากบิดามารดา แม้ว่าเด็ก ๆ ตั้งใจจะทำความดี แต่ถ้าเขาไม่มีหลักคำสอนของศาสนาเป็นเครื่องนำทางให้- เขาประพฤติดีและพระคุณของพระเจ้ามิได้มีอิทธิพลช่วยให้ เขากลับใจเสียใหม่ เขาก็ไม่สามารถจะทำให้สำเร็จตาม มาตรฐานที่ตั้งไว้CChTh 275.2

  บิดามารดาควรพยายามอบรมสั่งสอนบุตรในทางที่จะ นำเขาไปสู่ความรอด บิดามารดาควรอบรมสั่งสอนบุตรด้วย ความซื่อสัตย์ และไม่ปล่อยให้บุตรศึกษาหาความรู้เอาเอง ตามที่เขาสามารถจะหาได้ คนหนุ่มสาวไม่ควรจะได้รับการ อบรมสั่งสอนให้คิดว่าต่อไปในภายหน้าสิ่งที่ดีในตัวเขาจะมี อำนาจเหนือสิ่งที่ชั่วร้าย และความชั่วร้ายจะไม่มีอิทธิพล ที่จะชักนำเขาให้ทำความชั่วร้ายได้ แต่ตามที่จริงแล้วความ ชั่วร้ายจะเพิ่มขึ้นได้เร็วกว่าความดีCChTh 276.1

  ท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดามารดา ท่านควรเริ่มต้นฝึกฝน อบรมจิตใจบุตรของท่านในเวลาที่เขายังมีอายุน้อย เพื่อเขา จะได้เป็นคริสเตียนเมื่อเติบโตขึ้น ขอให้ท่านพยายามอบรม สั่งสอนบุตร เพื่อเขาจะได้รับความรอดในวาระที่สุดปลาย จงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือบุตรของท่าน ราวกับ ว่าท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนบุตรเหล่านั้น ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นเพชรพลอยอันประ- เสริฐที่ส่องแสงอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าตามใจบุตร ของท่านและปล่อยเขาไปสู่ทางพินาศโดยการที่ท่านมีความ คิดอย่างผิดๆว่าบุตรของท่านยังไม่โตพอที่จะรับผิดชอบใน ความประพฤติของเขาได้ และไม่มีอายุมากพอที่จะกลับใจ เสียใหม่และยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดCChTh 276.2

  บิดามารดาควรอธิบายให้บุตรของเขาเข้าใจถึงแผนการ แห่งความรอด เด็กๆอายุแปด สิบ หรือสิบเอ็ดขวบโตพอที่ บิดามารดาจะพูดกับเขาถึงเรื่องศาสนาเป็นส่วนตัวได้ อย่า สอนบุตรของท่านโดยอ้างถึงระยะหนึ่งในอนาคตเมื่อเขาจะ เติบโตมีอายุมากพอที่จะกลับใจเสียใหม่ และเชื่อในความ จริงของพระเจ้า ถ้าเด็กเล็ก ๆ ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่าง ถูกต้อง เขาก็จะเข้าใจได้ว่า เขาเป็นคนผิดบาป และเขา สามารถจะได้รับความรอดโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้สอน ศาสนาโดยทั่วๆไปมักจะไม่เอาใจใส่ในการที่จะชักจูงเด็กๆ ให้ได้รับความรอดและไม่เอาใจใส่สอนเด็กเป็นส่วนตัว เขา ได้ปล่อยโอกาสที่จะช่วยแนะนำสั่งสอนเด็กๆ ให้กลับใจ ใหม่และประพฤติดีให้ผ่านไปเสียCChTh 277.1

  ท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดามารดาท่านรู้สึกหรือไม่ว่าท่าน มีหน้าที่ ๆ สำคัญที่จะต้องรับผิดชอบมากเพียงไร? ท่านรู้ สึกหรือไม่ว่าท่านจำเป็นที่จะต้องอบรมสั่งสอนบุตรของท่าน ไม่ให้มีนิสัยที่เสื่อมทรามและประมาทเลินเล่อ? อย่าปล่อย ให้บุตรของท่านคบเพื่อนฝูงที่จะชักนำเขาไปสู่ความชั่ว อย่า ปล่อยใหบุตรของท่านออกไปเที่ยวตอนกลางคือ นอกเสีย จากท่านจะทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนและทำอะไร จงอบรมสั่ง- สอนบุตรของท่านให้มีอุปนิสัยเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรมCChTh 278.1

  จงตั้งต้นอบรมสั่งสอนบุตรของท่านให้ได้เรียนรู้ถึง พระคำของพระเจ้าเสียแต่เดี๋ยวนี้ จงปฏิบัติหน้าที่ๆพระเจ้ ทรงมอบหมายให้ท่านอย่างดีที่สุด อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยที่ท่านไม่ได้อบรมสั่งสอนบุตรของท่านให้ประพฤติดี จงบอกให้บุตรของท่านทราบว่าท่านตั้งใจจะทำงานที่พระเจ้า ทรงมอบหมายให้ท่านในเวลานี้และขอให้บุตรของท่านช่วย ร่วมมือกับท่านในการที่ท่านจะอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นคนดี จงสอนบุตรของท่านให้มีใจร้อนรนที่จะปฏิบัติตามคำสอน- ของพระเจ้า ในนามของพระคริสต์ ข้าพเจ้าขอให้ทุก ๆ ครอบครัวแสดงให้ผู้อื่นเห็นท่านทั้งหลายที่เป็นคริสเตียน พยายามที่จะประพฤติตามคำสอนของพระเจ้า จงช่วยกัน ปรับปรุงแก้ไขให้สมาชิกในคริสต์จักรเป็นคนดีขึ้นCChTh 278.2