Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ภัยอันตรายที่เราจะได้รับถ้าเราเหินห่างจากพระเจ้า

  เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะคุ้มครองป้องกันพลไพร่ ของพระองค์ไว้ เมื่อคนเปล่านั้นดำเนินไปตาทางของพระ องคื แต่เมื่อคนเหล่านั้นบังอาจล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณของ ซาตานโดยเจตนา เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ไม่สามารถ จะป้องกันเขาให้พ้นจากภัยอันตราย พรรคพวกของซาตาน จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้จิตวิญญาณนั้นไว้ภาย ใต้อำนาจของมัน บางครั้งพรรคพวกของซาตานจะแสดง ตัวเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี เป็นหมดูหรือผู้รักษาโรคทาง ไสยศาสตร์ พวกเปล่านี้ใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะให้ผู้ ที่ไม่ระมัดระวังตัวมีความไว้วางใจในเขา เขาแกล้งทำเป็น ว่าเขาสามารถล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต และเข้าใจ ความยากลำบากและความยุ่งยากของคนทั้งหลาย ที่พากัน มาให้เขาทำนายโชคชาตา เขาปลอมตัวเป็นทูตแห่งความ สว่าง แต่ภายในจิตใจของเขานั้นมีความมืด และเขา แสดงความสนในใจพวกผู้หญิง ที่มาขอคำแนะนำจากเขา มากมาย เขาบอกพวกผู้หญิงเหล่านั้นว่า ความยากลำบาก ของพวกผู้หญิงเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเขาแต่งงานอย่างไม่มี ความผาสุก เรื่องนี้อาจจะเป็นจริง แต่ผู้ที่ให้คำแนะนำ เช่นนี้ ก็ไม่สามารถจะช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ในครอบ ครัวของพวกผู้หญิงเหล่านั้นดีขึ้น เขาบอกผู้หญิงเหล่านั้นว่า พวกผู้หญิงเหล่านั้นต้องการความรักและความเห็นอกเห็น ใจ หมอดูมักจะแกล้งทำเป็นสนใจในความเป็นอยู่ของพวก ผู้หญิงที่พากันมาให้เขาทำนายโชคชาตา แล้วเขาก็ใช้คาถา อาคมผูกมัดจิตใจคนเหล่านั้นและล่อลวงให้เขาตกอยู่ภาย ใต้อำนาจเช่นเดียวกับงูที่รัดนกเพื่อให้ตกเป็นเหยื่อของมัน ในที่สุดพวกเหล่านั้นก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของหมอดูจนสิ้น เชิง ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความผิดบาป ความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงแลผลสุดท้ายเขาก็ถึงซึ่งความพินาศCChTh 485.1

  พวกที่ทำความชั่วร้ายเหล่านี้มีอยู่มิใช่น้อย คนเหล่า นี้ทำให้ครอบครัวแตกแยกกัน และนำความเสื่อมเสียชื่อ เสียงและความปวดร้าวใจมาสู่ครอบครัวเหล่านั้น แต่โลก ทราบเรื่องนี้แต่เพียงเล็กน้อย และพวกพ่อมดหมอผีเปล่า นั้นก็ยังดำเนินแผนการของเขาเพื่อจะชักจูงคนอื่น ๆ มาไว้ ใต้อำนาจของเขาต่อไปเรื่อย ๆ และซาตานมีความชื่นชม ยินดีที่มันนำความพินาศมาสู่คนเหล่านั้นCChTh 487.1

  “อาฮัดยาตกจากช่องตาตรางห้องชั้นบนของท่านที่ กรุงซะมาเรียและประชวรอยู่ และท่านก็ใช้คนไปตรัสสั่ง เขาว่าจงไปถามบาละซีบูบพระแห่งชาวเอ็คโรนว่า เราจะ หายจากการเจ็บนี้หรือไม่ แต่ทูตแห่งพระยะโฮวาตรัสแก่ เอลียาชาวทิศบีว่า “จงลุกขึ้นไปพบคนใช้แห่งกษัตริย์ ซะมาเรียถามเขาว่า เป็นเพราะเหตุไม่มีพระเจ้าในประเทศ ยิศาราเอลแล้วหรือ เจ้าจึงไปถามบาละซีบูบพระแห่งชาว เอ็คโรน ? เหตุฉะนี้พระยะโฮวาตรัสดังนี้ว่า เจ้าจะไม่ได้ ลงจากที่นอนซึ่งได้ขึ้นไปแล้สแต่จะตายเป็นแน่” (พงษาว- ดารกษัตริย์ฉบับ 2 บท 1:2-4)CChTh 487.2

  เรื่องความผิดบาปของกษัตริย์อาฮัดยาและโทษที่ท่าน ได้รับเป็นบทเรียนที่สอนให้เราทราบว่า เราจะขัดคำสั่งของ พระเจ้าโดยไม่ถูกลงโทษไม่ได้ แม้ว่าเราจะไม่ได้กราบ ไหว้รูปเคารพแต่ก็มีหลายพันคนที่กราบไหว้นมัสการที่แท่น บูชาของซาตานเช่นเดียวกับกษัตริย์แห่งประเทศยิศราเอง มนุษย์ในโลกทุกวันนี้นิยมการกราบไหว้รูปเคารพ และโดย อาศัยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และการศึกษาการกราบไหว้ รูปเคารพนี้ได้ทำกันอย่างน่าดู และทำให้คนทั้งหลายเกิด ความเลื่อมใสศรัทธา ทุก ๆ วันเรามีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าความเชื่อในคำพยากรณ์ที่แน่นอนนั้นลดน้อยลงทุกที แทนที่มนุษย์จะมีความเชื่อในคำพยากรณ์ของพระเจ้า เขา กลับเชื่อถือโชคลาง และยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจของ ซาตาน คนทั้งหลายที่มิได้ค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยใจร้อนรน และยอมมอบถวายตัวเองเพื่อปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และ ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ คนทั้งหลายที่มิได้แสวงหา พระเจ้าด้วยการอธิษฐานเพื่อจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระ องค์จะหลงไปจากทางชอบธรรม และตกอยู่ภายใต้การทด ลองของซาตานCChTh 488.1

  พวกเฮ็บรายเป็นชาติเดียวที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงพระ เจ้าเที่ยงแท้ เมื่อกษัตริย์ของพวกยิศราเอลใช้คนไปถาม คำพยากรณ์ของพระเทียมเท็จท่านได้แสดงให้คนทั้งหลาย ที่กราบไหว้พระเทียมเท็จเห็นว่าท่านมีความไว้วางใจในพระ เทียมเท็จมากยิ่งกว่าไว้วางใจในพระเจ้าของพวกยิศราเอล.. พระผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก โดยทำนองเดียว กัน คนทั้งหลายที่แสดงตนว่าเขามีความรู้ในพระคำของ พระเจ้ามิได้ถวายเกียรติยศแก่พระองค์ เมื่อเขาหันไปจาก พระองค์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งกำลังและสติปัญญา เพื่อจะขอ ความช่วยเหลือและคำแนะนำจากอำนาจมืด ถ้าพระเจ้า ทรงพระพิโรธต่อกษัตริย์ของประเทศยิศราเอลที่กราบไหว้ รูปเคารพและตรัสสั่งให้คนใช้ไปถามพระบาลซีบูบว่าท่าน จะหายประชวรหรือไม่ พระองค์จะไม่ทรงลงโทษคนทั้ง หลายที่แสดงตนว่า เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และกราบไหว้ รูปเคารพเช่นเดียวกันหรือ ?CChTh 489.1