Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การพูดกับผู้สอนศาสนาและสมาชิก
  ของคริศต์จักราในคณะอื่น ๆ

  ท่านอาจจะมีโอกาสกล่าวคำปราศรัยในคริศต์จักร อื่น ๆ ในการที่ท่านจะใช้โอกาสเหล่านั้นให้มีประโยชน์ มากยิ่งขึ้นขอให้ท่านระลึกถึงคำตรัสของพระผู้ช่วยให้รอด ว่า “เหตุฉะนั้นท่านจงเป็นคนฉลาดเหมือนงูและเชื่อง เหมือนนกพิราบ” อย่าทำให้ศัตรูของท่านโกรธเคืองโดย การที่ท่านกล่าวประณามเขา ถ้าท่านทำเช่นนั้นเขาก็จะไม่ ยอมรับความจริงที่ท่านประกาศสั่งสอน ในการพูดท่านจะ ต้องระมัดระวังถ้อยคำของท่านให้ดี อย่าแสดงให้เขาเห็น ว่าท่านเป็นศัตรูของเขาหรือมีความเห็นขัดแย้งกับเขา มี จิตวิญญาณหลายดวงที่เราต้องช่วยให้รอด อย่าพูดอย่าง เกรี้ยวกราด เมื่อท่านพบปะสนทนากับใคร ๆ จงพูดจา ปราศรัยกับเขาด้วยถ้อยคำอ่อนหวาน ไม่ว่าท่านจะคบหา สมาคมกับผู้ใดท่านจงแสดงให้เขาเห็นว่าท่านได้ดำเนินชีวิต และประพฤติตามแบบอย่างของพระคริศต์ จงแสดงให้ ทุก ๆ คนเห็นว่าท่านเป็นผู้นำกิตติคุณของพระเจ้าและข่าว แห่งความสงบสุขไปประกาศแก่คนทั้งหลาย เราจะได้เห็น ผลอันน่ามหัศจรรย์ถ้าเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์ในการที่เราทำกิจการของพระเจ้า เราจะได้รับ ความช่วยเหลือเมื่อถึงคราวจำเป็น ถ้าเราทำกิจการของ พระเจ้าให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยความชอบธรรม ความ เมตตากรุณาและความรัก ในวาระที่สุดปลายผู้ที่อยู่ฝ่าย พระเจ้าจะได้ชัยชนะCChTh 463.2

  เรามีงานที่จะต้องทำเพื่อช่วยเหลือผู้สอนศาสนาใน คริศต์จักรอื่น ๆ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้คนเหล่านั้น ได้รับความรอด พวกเหล่านั้นสามารถจะได้รับชีวิตชั่ว นิรันดร์ เช่นเดียวกับเราถ้าเขามีความเชื่อและประพฤติตาม พระบัญญัติของพระเจ้า เราต้องพยายามช่วยเหลือคน เหล่านั้นและชักจูงเขามาหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรน เพื่อเขา จะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกับเรา พระเจ้าทรง ปรารถนาจะให้ผู้สอนศาสนาในคริศต์จักรอื่น ๆ ได้มีส่วน ร่วมในงานพิเศษของพระองค์สำหรับสมัยนี้ พระองค์ทรง ปรารถนาจะให้คนเหล่านั้นได้อยู่ในบรรดาคนทั้งหลายที่ได้ ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ ในวาระที่สุดปลาย เหตุไรผู้สอนศาสนาในคริศต์จักรอื่น ๆ จึงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะช่วยประกาศพระคำของพระองค์ ? ผู้สอนศาสนาในคณะของเราควรพยายามหาโอกาสที่จะทำ ความรู้จักสนิทสนมกับผู้สอนศาสนาในคณะอื่น ๆ จงร่วม ใจอธิษฐานกับคนเหล่านั้นและอธิษฐานเพื่อเขาด้วย พระ คริศต์เจ้าก็ได้ทูลขอต่อพระบิดาเพื่อคนเหล่านั้นเช่นเดียว กัน เรามีหน้าที่ ๆ จะช่วยชักนำคนเหล่านั้นมาหาพระ- คริศต์ ในฐานะที่เราประกาศกิตติคุณของพระคริศต์เราควร จะมีใจร้อนรนและแสดงความสนใจในผู้สอนศาสนาที่อยู่ ในคณะอื่น ๆ ด้วย เราจะต้องชักจูงเขาให้มาหาพระเจ้าให้ เขามีความเชื่อถือและได้รับความรอดเช่นเดียวกับเราCChTh 465.1

  ผู้สอนศาสนาในคณะของเราจะต้องถือว่าเขามีงาน พิเศษที่จะต้องทำในการที่จะช่วยเหลือผู้สอนศาสนาใน คณะอื่น ๆ ผู้สอนศาสนาของเราในคณะเราต้องไม่แสดง ความเห็นที่ขัดแย้งต่อความคิดเห็นของคนเหล่านั้น แต่ท่าน จงถือพระคัมภีร์ไว้ในมือและชักชวนเขาให้ศึกษาเล่าเรียน พระคำของพระเจ้า ถ้าเราสามารถทำเช่นนี้ได้ผู้สอนศาสนา หลายคนที่สอนสิ่งที่ผิด ๆ ในเวลานี้ จะหันกลับมาประกาศ สั่งสอนความจริงของพระเจ้าสำหรับสมัยนี้CChTh 466.1

  * * * * *