Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การเตรียมจิตใจก่อนพิธีถือศีลระลึก

  พระคริศต์โปรดให้มีการเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะถือ ศีลระลึก เมื่อเรายังมีใจเย่อหยิ่งคิดที่ทะเลาะวิวาทแก่ง แย่งชิงดีกัน จิตใจของเราก็ไม่สามารถจะเข้ามีส่วนร่วม กับพระคริศต์ได้ เรายังไม่เตรียมพร้อมที่รับประทาน ขนมปังที่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระกายของพระองค์ และ ดื่มน้ำองุ่น ที่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ เพราะเหตุฉะนั้น พระเยซูจึงได้ตักเตือนสั่งสอนเหล่าสาวก ของพระองค์ ให้เตรียมจิตใจให้พร้อมเสียก่อนที่เขาจะถือ ศีลระลึกCChTh 19.1

  เมื่อเหล่าบุตรของพระเจ้ามาร่วมกัน เพื่อประกอบพิธี นี้ เขาควรจะระลึกถึงถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่ง ชีวิตและสง่าราศรีว่า “ท่านทั้งหลายเข้าใจถึงการซึ่งเราได้ กระทำแก่ท่านแล้วหรือ? ท่านทั้งหลายเรียกเราว่า “อาจารย์” และ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ท่านว่าถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้น เหตุฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและอาจารย์ ได้ล้างเท้าของท่านทั้งหลาย ๆ ควร ล้างเท้าซึ่งกันและกัน ด้วยว่าเราได้วางแบบอย่างให้แก่ ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราได้ กระทำแก่ท่าน เราบอกท่านทั้งหลายตามความจริงว่า บ่าว จะเป็นใหญ่กว่านายก็หามิได้ และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ ใช้เขาไปก็หามิได้ ถ้าท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วประ- พฤติตามท่านก็จะเป็นสุข” (โยฮันบท 13:12-17)CChTh 19.2

  ตามธรรมดามนุษย์เรา มักจะมีใจปรารถนามที่จะยก ย่องตัวเองให้สูงกว่าพี่น้องของตน เราทำงานเพื่อตัวเอง และพยายามแสวงหาตำแหน่งที่สูงสุด การทำเช่นนี้ทำให้ เรามีความคิดชั่วร้าย และมีจิตใจอิจฉาริษยาผู้อื่น การ เตรียมจิตใจก่อนพิธีถือศีลระลึก ช่วยให้ความเข้าใจผิด เหล่านี้สูญหายไป ทำให้เราไม่มีความเห็นแก่ตัว มีใจถ่อม ลงและเรายอมปรนนิบัติรับใช้พี่น้องของเราCChTh 20.1

  องค์พระผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงเฝ้าดูจากสวรรค์ได้มาอยู่ร่วม ในพิธีนี้ พระองค์ทรงช่วยให้เราพิจารณาสอบสวนจิตใจ ของเราเอง ให้เรามองเห็นความผิดบาปของเราและให้เรา เชื่อในคำสัญญาที่พระองค์ จะโปรดยกความผิดบาปให้เรา ด้วยพระคุณอันเต็มบริบูรณ์พระคริศต์ได้เข้ามาร่วมในพิธีนี้ เพื่อจะเปลี่ยนความคิดที่ชั่วร้ายและความเห็นแก่ตัวของเรา ให้กลับกลายเป็นความคิดที่ดี พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรด ช่วยให้ผู้เชื่อถือสามารถดำเนินตามแบบอย่างของพระเยซู เมื่อเราระลึกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนของพระผู้ช่วยให้รอด ความคิดของเราก็หวนกลับไปถึงความทรงจำ เกี่ยวกับคุณ ความดีของพระเจ้าและความรักใคร่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เพื่อน มนุษย์มีต่อเราCChTh 20.2

  เมื่อได้ถือรักษาพิธีนี้อย่างถูกต้อง เหล่าบุตรของพระ เจ้าจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ เขาจะช่วย เหลือกันและกัน และมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เขาตั้งใจ ไว้ว่าเขาจะใช้ชีวิตของเขาปรนนิบัติรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วย กันโดยไม่มีความเห็นแก่ตัว เขามีความพากเพียรในการ ประกาศสั่งสอนเช่นเดียวกับพระอาจารย์ของเขา โลกนี้ เต็มไปด้วยคนมากมายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจาก เรา มีพวกคนยากจนคนที่ไม่สามรถจะพึ่งตัวเองและคน- โง่เขลาที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือจากเราอยู่เสมอ คนทั้งหลายที่ได้ถือศีลระลึกร่วมกับพระเยซูในห้องชั้นบน จะออกไปประกาศสั่งสอน และช่วยเหลือคนอื่น ๆ เช่น เดียวกับพระเยซูCChTh 21.1

  พระเยซูผู้ที่เราทั้งหลายต้องปรนนิบัติรับใช้ได้เสด็จ มาบังเกิดในโลกเพื่อเป็นผู้รับใช้ของเราทั้งหลาย และเรา ทุก ๆ คนต้องปรนนิบัติรับใช้ และถวายเกียรติยศแก่พระ องค์ เพราะพระองค์ได้ปรนนิบัติรับใช้เรา เมื่อคนทั้งหลาย ที่จะมีส่วนร่วมในคุณสมบัติอันประเสริฐของพระองค์ และ ร่วมในความชื่นชมยินดีกับพระองค์ ได้เห็นจิตวิญญาณที่ ได้ถูกไถ่ให้รอดพ้นจากบาป ก็จะต้องดำเนินตามแบบอย่าง ของพระองค์ในการปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นโดยไม่มีความเห็น แก่ตัวCChTh 22.1