Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  งานของมารดาเป็นงานศักดิ์สิทธิ์

  ผู้หญิง ควรปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้เหมาะสมกับตำ- แหน่งที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้สำหรับเขากล่าวคือทำตัวให้เท่า เทียมกับสามี โลกของเราต้องการมารดาที่มิใช่เป็นมารดา แต่เพียงในนามเท่านั้น แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ เป็นมารดาด้วยประการทั้งปวง เราอาจจะกล่าวได้ว่าหน้าที่ ของผู้หญิงเป็นหน้าที่ ๆ ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์กว่าหน้าที่ของ ผู้ชาย ขอให้ผู้หญิงระลึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ ๆ หล่อนปฏิบัติ เป็นหน้าที่ ๆ ศักดิ์สิทธิ์ และให้ผู้หญิงทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ในชีวิตด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งและด้วยความเคารพยำเกรง พระเจ้า ขอให้ผู้หญิงทุกคนอบรมสั่งสอนบุตรเพื่อเขาจะได้ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ และเพื่อจะปรับปรุง ตัวให้เหมาะสมที่จะได้เข้าอยู่ในพิภพใหม่ของพระเจ้าCChTh 119.2

  ภรรยาและมารดาควรจะใช้กำลังและอำนาจของ หล่อนทำสิ่งที่มีประโยชน์ หล่อนไม่ควรจะคอยแต่พึ่งสามี ในทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้หญิงที่เป็นภรรยาจะต้องรักษาบุคลิก ลักษณะของตนไว้ และไม่ยอมให้สามีบังคับหล่อนให้ทำ ตามที่เขาพอใจ ภรรยาควรจะรู้สึกว่า ตนมีฐานะเท่าเทียม กับสามี หล่อนจะต้องอยู่เคียงข้างสามี และปฏิบัติหน้าที่ ของหล่อนด้วยความซื่อสัตย์และสามีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ ของเขาด้วยความซื่อสัตย์เช่นเดียวกัน ภรรยามีหน้าที่อบรม สั่งสอนบุตรมากเท่า ๆ กับสามี และหน้าที่ ๆ หล่อนได้รับใน การอบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ ๆ สูงเท่ากับสามีแม้ว่าเขาจะ เป็นผู้พิพากษาใหญ่ของประเทศชาติCChTh 120.1

  พระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์บัลลังค์ก็มิได้มีหน้าที่ ๆ สูง ยิ่งไปกว่ามารดา มารดาเป็นราชินีของผู้ที่อยู่ในครอบครัว มารดามีอำนาจที่จะอบรมเลี้ยงดูและช่วยกล่อมเกลานิสัย บุตรเพื่อช่วยปรับปรุงบุตรให้เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับชีวิต ชั่วนิรันดร์ ทูตสวรรค์ก็มิได้ทำงานที่สูงยิ่งกว่านี้ เพราะใน การทำงานนี้หญิงที่เป็นมารดาได้ทำงานของพระเจ้า ขอให้ มารดาระลึกอยู่เสมอว่า งานของหล่อนเป็นงานที่สูงและจะ ต้องทำงานนี้ด้วยกำลังใจเข้มแข็ง ขอให้มารดาระลึกว่างาน ของหล่อนเป็นงานที่สำคัญและให้หล่อนสวมเสื้อเกราะของ พระเจ้า เพื่อจะสามารถต่อต้านการทดลองที่จะชักจูงหล่อน ให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของพวกที่อยู่ฝ่ายโลก งานที่มารดา ปฏิบัติจะต้องดำรงยั่งยืนอยู่ตลอดชั่วกาลนาน CChTh 121.1

  ถ้าชายที่แต่งงานแล้วไปทำงานนอกบ้าน ปล่อยให้ ภรรยารับภาระเลี้ยงดูบุตรที่บ้าน ภรรยาก็ทำงานที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญมากเท่า ๆ กับสามี แม้ว่าสามีจะออกไปทำงาน นอกบ้านแต่ภรรยาก็เป็นผู้สอนศาสนาที่ภายในบ้าน ภรรยา ต้องรับภาระอันหนักและมีความวิตกกังวลมากยิ่งกว่าสามี เสียอีก งานของภรรยาเป็นงานที่สำคัญ สามีผู้ออกไป ทำงานนอกบ้านอาจจะได้รับเกียรติยศจากพวกที่ทำงานร่วม กัน แต่ภรรยาผู้ทำงานหนักอยู่ที่บ้านไม่ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงสำหรับงานที่เขาทำ แน่ถ้าภรรยาพยายามทำงาน เพื่อประโยชน์ของทุก ๆ คนในครอบครัวและพยายามอบรม เลี้ยงดูบุตรให้มีอุปนิสัยละม้ายคล้ายคลึงกับพระผู้สร้างพระ ผู้เป็นแบบอย่างของเรา เหล่าทูตสวรรค์ที่จดบันทึกใน สวรรค์ได้เขียนชื่อของหล่อนไว้ให้เป็นคนหนึ่งในจำพวกผู้ ประกาศศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก พระเจ้ามิได้ พิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่มนุษย์พิจารณาCChTh 121.2

  โลกนี้เต็มไปด้วยอิทธิพลอันชั่วร้ายซึ่งชักจูงเราไปใน ทางเสื่อมทราม คนหนุ่มสาวมักจะชอบทำอะไร ๆ ตามสมัย นิยมและทำตามแบบอย่างที่คนอื่น ๆ ทำกัน ถ้าหากมารดา ไม่คอยแนะนำสั่งสอนและเหนี่ยวรั้งบุตรมิให้ทำตามใจตัว เองบุตรก็จะรับเอาสิ่งที่ชั่วร้ายและหันไปจากทางที่ดี ขอให้ มารดาทุก ๆ คนหมั่นอธิษฐานต่อพระผู้ช่วยให้รอดว่า “ขอ โปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักอบรมสั่งสอนบุตร และเราควรจะ ทำอย่างไรกับบุตรนั้น” ขอให้มารดาปฏิบัติตามคำสอนที่มี อยู่ในพระคำของพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานสติปัญญา ให้หล่อนตามที่หล่อนปรารถนาCChTh 122.1

  ขอให้มารดาทุก ๆ คนรู้สึกว่าเวลาของหล่อนเป็นสิ่งที่ มีค่าและหล่อนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานที่หล่อนทำใน วันพิพากษาครั้งใหญ่ในวาระที่สุดปลาย แล้วพระเจ้าก็จะ ทรงค้นพบว่าความบกพร่องและการกระทำผิดของชายหญิง หลายคน เป็นผลที่เกิดเนื่องจากความโง่เขลาและการเพิก เฉยละเลยของบิดามารดาที่ควรจะอบรมสั่งสอนบุตรให้ประ พฤติตัวดีในเวลาที่เขายังเป็นเด็กเล็ก ๆ และบิดามารดาผู้เป็น คริสเตียนผู้หมั่นเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เสมอได้อบรมสั่ง สอนบุตรในทางที่ดี เพื่อเมื่อบุตรของเขาเติบโตขึ้นเขาจะได้ นำความสุขมาให้คนมากหลายในโลกCChTh 123.1