Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการแต่งกาย

  พระเยซูคริสต์ทรงสังเกตเห็นว่ามีบางคนที่เอาใจใส่ ต่อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมากเกินไป พระองค์ทรงตักเตือน ว่า “จงดูดอกไม้ในทุ่งนา มันงอกขึ้นอย่างไร มันไม่ทำ งาน มันไม่ปั่นด้ายเหนื่อย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า กษัตริย์ซะโลโมเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็มิได้ทรงเครื่อง งามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง” ความเย่อหยิ่งจองหองและ ความหรูหราฟุ่มเฟือยในการแต่งกาย เป็นความผิดบาปที่ พวกผู้หญิงส่วนมากมักจะกระทำ คำสอนนี้จึงเป็นคำสอน สำหรับพวกผู้หญิงโดยตรง ทองคำ ไข่มุก และเครื่อง แต่งกายที่สวยงามจะมีค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อนำไปเปรียบ เทียบกับความสุภาพอ่อนน้อมและความงามน่ารักของพระ คริสต์CChTh 228.2

  ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำให้อ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ ทูตสวรรค์ได้กล่าวว่า “ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เขียนไว้สำ- หรับแนะนำสั่งสอนพลไพร่ของพระเจ้า” “ฝ่ายพวกผู้หญิง ก็เหมือนกันให้แต่งตัวด้วยผ้านุ่งห่มอย่างสุภาพ ให้รู้จัก ละอายและหงิมเสงี่ยม ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วย เครื่องทองคำ และมุกดาหรือมีผ้านุ่งห่มอย่างแพง แต่ให้ ประดับกายด้วยกิจการอันดี” (ติโมเธียวฉบับหนึ่งบท 2 ข้อ 9 ถึง 10)CChTh 229.1

  การประดับกายของภรรยานั้นอย่าให้เป็นอย่างภาย นอก คือถักผมเกล้ามวย และใส่ปักเครื่องทองคำ และ นุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็นอย่างที่ซ่อนไว้ในใจ เป็นเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เปื่อยไป คือจิตใจอ่อนสุภาพและ สงบเสงี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากจำเพาะพระเนตรพระเจ้า ด้วยว่าพวกผู้หญิงบริสุทธิ์ครั้งโบราณนั้นที่ได้ไว้วางใจใน พระเจ้า ก็ย่อมได้แต่งกายและน้อมฟังสามีของตนเอง อย่างนี้แหละ” (เปโตรฉบับหนึ่งบท 3 ข้อ 3 ถึงข้อ 5)CChTh 229.2

  หลายคนคิดว่าคำสั่งสอนเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนที่ล้า สมัยและเขาไม่ควรจะเอาใจใส่แต่พระองค์ผู้ได้ประทานคำ สอนนี้แก่เหล่าสาวกของพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่า การที่ มนุษย์ชายหญิงในสมัยของเรานิยมการแต่งกายอย่างสวย งามเป็นสิ่งที่มีภัยอันตราย และพระองค์ได้ทรงตักเตือน เราเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย เราควรจะเชื่อฟังคำตักเตือน สั่งสอนของพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบ คอบCChTh 230.1

  คนทั้งหลายที่แสวงหาพระคริสต์ด้วยใจจริง จะเป็น ผู้ที่ระมัดระวังในการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เขาจะ พยายามปฏิบัติตามคำตักเตือนสั่งสอนที่มีปรากฏอยู่ในหนัง สือเปโตรฉบับ 1 บท 3 ถึงข้อ 5 ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรามีหน้าที่ ๆ จะต้อง ระมัดระวังในการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ การ แต่งกายเรียบ ๆ โดยไม่ประดับเครื่องเพชรพลอยหรือ อาภรณ์ที่มีค่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนเกี่ยว กับศาสนาของเราCChTh 230.2

  หลายคนต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งกายมา ประชุมนมัสการในวันซะบาโต ผู้ที่มาประชุมนมัสการใน วันซะบาโตจะต้องไม่สวมเสื้อผ้าที่เขาเคยสวมในวันธรรม- ดามาเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตรของพระเจ้า ทุก ๆ คนควร มีเสื้อผ้าชุดพิเศษสำหรับใช้ในวันซะบาโต เมื่อเขามา ประชุมนมัสการที่โบสถ์ของพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่ทำตาม สมัยนิยมของพวกที่อยู่ฝ่ายโลกเราก็ต้องระมัดระวังในการ แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย และเราจะต้องไม่สวมอาภรณ์ ที่มีค่า บุตรทั้งหลายของพระเจ้าควรเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งร่าง กายและจิตใจCChTh 231.1

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นภรรยาของศาสนาจารย์ ควรแต่งกายให้เรียบร้อยตามคำสอนในพระคัมภีร์เพื่อเป็น แบบอย่างแก่คนอื่น ๆ การแต่งกายอย่างหรูหรายังคงมีอยู่ เรื่อย ๆ พวกผู้หญิงชอบแต่งกายตามสมัยนิยม และหลาย คนเปลี่ยนแบบเครื่องกายให้งดงามทันสมัย โดยไม่เสีย ดายเวลาและเงินทองที่ต้องจัดหาซื้อเครื่องต่างกายเหล่า นั้น หลายคนได้ใช้เงินจำนวนมากมายสำหรับซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว ซึ่งเขาควรจะถวายเงินจำนวนนั้นกลับคืนให้ พระเจ้าCChTh 231.2