Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การจำกัดอาหาร

  การจำกัดอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เราควรจะศึกษา หาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจำกัดอาหาร และเราไม่ ควรจะติเตียนคนอื่น ๆ เพราะเขาไม่ทำอะไร ๆ เหมือนกับ เรา ไม่มีใครสามารถจะรับประทานอาหารอย่างเดียวกัน ได้ อาหารที่มีประโยชน์แก่คน ๆ หนึ่งอาจจะเป็นอาหารที่ ไม่ถูกปากหรือให้โทษแก่คนอีกคนหนึ่ง บางคนดื่มนมไม่ ได้แต่คนอื่นๆมีร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตเพราะเขา ดื่มนม บางคนรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยถั่วไม่ได้แต่คน อื่น ๆ รับประทานอาหารจำพวกนี้ได้ และมีร่างกายแข็ง แรง อาหารจำพวกข้าวมีประโยชน์สำหรับบางคนแต่บาง คนรับประทานไม่ได้เลยCChTh 365.1

  ถ้าเราตามใจตัวเองให้รับประทานอาหารตามใจชอบ แม้ว่าอาหารที่รับประทานนั้นจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เราก็ควรจะจัดการแก้ไขเสียใหม่ ถ้าเราเป็นโรคธาตุพิการ อันเป็นผลเนื่องจากการที่เรารับประทานอาหารที่เผ็ดร้อน เราก็ควรรีบรักษาให้หายโดยเร็วแล้วเลิกรับประทานอา- หารที่เผ็ดร้อนหรืออาหารที่ผสมเครื่องเทศ กระเพาะอาหาร อาจจะไม่เป็นปกติอีกเพราะเราได้รับประทานอาหารที่เผ็ด ร้อนมานานแต่ถ้าเราระมัดระวังในเรื่องอาหาร เราก็จะ ไม่เป็นโรคธาตุพิการอีกCChTh 365.2

  ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงที่ใช้กำลังกายทำงานหนัก ไม่ จำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องคุณภาพของอาหารและจำ- นวนอาหารที่เขารับประทานมากเท่ากับผู้ที่ใช้สมองทำงาน แต่ถ้าเราฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีความบังคับตัวเองในเรื่อง การกินการดื่มเราก็จะมีสุขภาพดีขึ้นCChTh 366.1

  บางคนอยากจะให้มีกฎวางไว้ตายตัวสำหรับอาหารที่ เขารับประทาน แต่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะไม่ มีใครสามารถจะวางกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรับประทานอา- หารสำหรับอีกคนหนึ่งได้ ทุกๆคนควรรู้จักประมาณตนใน ในการบริโภคแล้วเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะ อาหารCChTh 366.2

  เมื่อสัตว์ป่วยเจ็บเป็นโรคมากขึ้น การใช้นมและไข่ เป็นอาหารก็ยิ่งไม่ปลอดภัย ควรใช้อาหารอย่างอื่นที่ราคา ถูกและมีประโยชน์แทนไข่และนมได้ คนทั้งหลายที่อยู่ใน สถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกหนทุกแห่ง ควรจะหัดปรุงอาหารโดย ไม่ต้องใช้นมและไข่ แต่อาหารนั้นน่ารับประทานและมีรส ถูกปากCChTh 367.1

  เรามิได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าเมื่อเราไม่ระวังรัก- ษาร่างกายของเราให้ดี และเราไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะปรนนิบัติรับใช้พระองค์ หน้าที่ ๆ สำคัญของแม่บ้านคือ การจัดปรุงอาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับคนในบ้าน เพื่อจะ ให้คนเหล่านนั้นมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพสมบูรณ์ เรา ควรใช้เสื้อผ้าและเครื่องเรือนที่ไม่แพงดีกว่าที่จะกระเบียด กระเสียนในเรื่องอาหารการกินCChTh 367.2

  แม่บ้านบางคนเจียดเงินค่าใช้จ่ายอาหารในครอบครัว ไว้สำหรับหาซื้ออาหารพิเศษมาเลี้ยงแขก การกระทำเช่น นี้เป็นการกระทำที่โง่เขลา เราควรจัดหาอาหารง่าย ๆ เลี้ยง แขก แต่ควรปรุงอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้คนที่อยู่ในครอบ ครัวของเราก่อนCChTh 367.3

  อาหารที่เรารับประทานธรรมดาในครอบครัวของ เรา (ถ้าได้จัดเตรียมอย่างถูกวิธี) จะมีพอเลี้ยงแขกที่มา เยี่ยมเราโดยที่เราไม่ต้องจัดอาหารเพิ่มเติมอีกCChTh 368.1

  จงระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินของท่านให้ดี และ ฝึกหัดตนเองให้รู้จักบังคับตัวในเรื่องการรับประทานอาหาร อย่างรับประทานอาหารมากเกินไปแต่ควรรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายCChTh 368.2

  ผู้ที่มีความเข้าใจในกฎอนามัยดีและดำเนินตามกฎนั้น ย่อมรู้จักประมาณตนในการบริโภค กล่าวคือ เขาจะไม่ ตามใจตัวเองในการรับประทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เขามิได้เลือกอาหารเพื่อรับประทานให้มีรสถูกปากเท่านั้น แต่เพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายด้วย เขาพยายามรักษาร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อจะได้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเพื่อน มนุษย์อย่างดีที่สุด คนเหล่านี้รู้จักบังคับตัวเองในการบริ- โภค เขาทราบว่าอาหารชนิดไหนเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ ต่อร่างกายเมื่อเขาจักเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง ร่างกายและสมองของเขาจึงอยู่ในสภาพที่ดี แม้ว่าเขาจะ ไม่ต้องชี้แจงให้คนอื่น ๆ ทำตามความคิดเห็นของเขา แต่ แบบอย่างที่เขาวางไว้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาได้ ดำเนินชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง คนเหล่านี้มีอิทธิพล อย่างกว้างขวางในการชักจูงผู้อื่นให้กระทำความดีCChTh 368.3

  ในวันซะบาโตเราไม่ควรจะรับประทานอาหารต่างๆ หลายชนิดมากกว่าวันอื่นๆแทนที่จะเป็นเช่นนี้อาหารที่เรา รับประทานในวันซะบาโตควรเป็นอาหารชนิดง่ายๆยิ่งกว่า วันอื่นๆและเราควรรับประทานน้อยกว่าวันอื่นด้วย เพื่อ ความคิดของเราจะได้ปลอดโปร่งและสามารถจะเข้าใจสิ่งที่ เกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณจิตได้CChTh 369.1

  เราไม่ควรจะหุงต้มในวันซะบาโต แต่ก็ไม่จำเป็นที่ เราจะต้องรับประทานอาหารที่เย็นชืดในวันซะบาโต เมื่อ อากาศหนาวควรอุ่นอาหารที่เตรียมไว้ตั้งแต่วันก่อนให้ร้อน จัดอาหารให้อร่อยน่ารับประทาน แม้ว่าจะเป็นอาหารอย่าง ธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีเด็ก ๆ ใน วันซะบาโต ควรจัดอาหารบางอยางเป็นพิเศษให้เด็กรับ ประทานให้เป็นอาหารที่ทุกๆคนในครอบครัวไม่ได้รับประ- ทานทุกๆวันเป็นประจำCChTh 369.2