Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 32—มารดาและบุตร

  แทนที่จะใช้เวลาทำงานหนักอยู่ในบ้านอย่างเดียว หญิงที่เป็นภรรยาและมารดาควรหาเวลาว่างสำหรับอ่านหนัง- สือ เพื่อจะได้ทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และทำตัว เป็นเพื่อนกับบุตร เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของ บุตรที่กำลังเจริญเติบโต มารดาควรใช้เวลาว่างอบรมสั่ง- สอนบุตรให้ดำเนินชีวิตในทางที่ดี มารดาควรต้องเรียนรู้ ถึงพระผู้ช่วยให้รอดและถือว่าพระองค์เป็นมิตรสหายของ หล่อน จงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนพระคำของพระองค์และ ถ้ามีเวลาว่าง จงพาลูก ๆ ออกไปเดินเล่นในทุ่งนาและเรียนรู้ ถึงพระเจ้าจากความงดงามของสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างCChTh 103.1

  มารดาจะต้องมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ แทนที่จะ ใช้เวลาเย็บเสื้อผ้าโดยไม่มีเวลาหยุดมารดาควรจะให้ทุก ๆ คนมาร่วมประชุมกันในเวลาเย็นภายหลังที่เลิกงานแล้ว เพื่อจะได้สนทนากันถึงสิ่งต่าง ๆ เป็นที่เพลิดเพลินใจ ถ้า แม่บ้านสามารถทำได้เช่นนี้แล้ว คงจะมีผู้ชายอีกหลายคน ที่ชอบอยู่บ้านพร้อมหน้าบุตรภรรยาในตอนเย็นมากกว่าจะ ไปเที่ยวดื่มเหล้าหรือเล่นการพนันนอกบ้าน เด็กชายหลาย คนคงจะอยากอยู่บ้านพร้อมหน้าพ่อแม่พี่น้องมากกว่าจะ ออกไปเดินเตร่อยู่ตามถนนหรือตามร้านขายของ เด็กหญิง หลายคนจะไม่ถูกชักจูงให้ประพฤติผิดเพราะการคบหา เพื่อนฝูงที่ชั่วร้าย อิทธิพลของครอบครัวจะมีอำนาจชักจูง บิดามารดาและบุตรมิให้ประพฤติชั่ว และทุก ๆ คนใน ครอบครัวจะมีความสุขและได้รับพระพรของพระเจ้าตลอด ชีวิตCChTh 103.2

  มักจะมีผู้ถามบ่อย ๆ ว่า “ภรรยาจะทำอะไร ๆ ตาม ความพอใจบ้างไม่ได้หรือ ?” พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่าง แจ่มแจ้งว่า “สามีเป็นหัวหน้าของครอบครัว และภรรยา จะต้องอ่อนน้อมยอมเชื่อฟังสามีของตน ตามที่พระเจ้าทรง พอพระทัย” ไม่ว่าสามีจะทำอะไรเขาควรจะทำตามที่พระ- เจ้าทรงพอพระทัยCChTh 104.1

  เราต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าในครอบครัวมิฉะนั้น แล้วเราก็จะไม่มีความสามัคคีปรองดองกันภายในครอบครัว ถ้าภรรยามีพระวิญญาณของพระคริสต์หล่อนก็จะระมัดระวัง ถ้อยคำที่หล่อนพูดและไม่พูดสิ่งใดให้เป็นที่ขัดเคืองใจของ สามี หล่อนจะรู้จักเหนี่ยวรั้งใจและยอมเชื่อฟังสามีในสิ่ง ที่หล่อนเห็นถูกและไม่ทำตัวเป็นทาสของสามีแต่เป็นเพื่อน คู่ชีวิตของเขา ถ้าหากสามีเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาก็จะ ไม่ทำตัวเป็นผู้มีอำนาจเหนือภรรยา เขาจะไม่ใช้อำนาจบีบ บังคับให้ภรรยายอมทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความพอใจของ เขาไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด เราไม่สามารถจะทะนุถนอม ความรักภายในครอบครัวไว้ได้ถ้าเรานำความยุ่งยากและ ความวิตกกังวลมาสู่ครอบครัวของเรา เพราะครอบครัว ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเป็นแบบอย่างของ ครอบครัวในสวรรค์ ถ้าหากฝ่ายหนึ่งทำผิดอีกฝ่ายหนึ่งควรมี ความอดทนและตักเตือนด้วยความหวังดี และไม่ทำตัวห่าง เหิน เพระจะทำให้สามีหรือภรรยาขุ่นเคืองใจCChTh 104.2