Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คำสัญญาแห่งชัยชะนะ

  ข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยใจร้อนรนขอให้กิจการที่เราทำ อยู่ในเวลานี้ประทับแน่นอยู่ในจิตใจของคนทั้งหลาย อย่าง ลึกซึ้ง ความยุ่งยากเดืออร้อนจะมีมากขึ้น แต่ในฐานะที่ เราเป็นผุ้เชื่อถือในพระเจ้าขอให้เราช่วยสนับสนุนน้ำใจซึ่ง กันและกัน ขออย่าให้เราลดธงของพระเจ้าลงแต่ชูธงนั้น ขึ้นสูง และพึ่งในพระองค์ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในเวลากลางคืนเมื่อข้าพเจ้า นอนไม่ หลับ ข้าพเจ้าอธิษญาน ต่อพระเจ้าและพระองค์โปรดให้ ข้าพเจ้ามีกำลังใจเข้มแข็ง และโปรดให้ข้าพเจ้ามั่นในว่า พระองค์สถิตอยู่กับคนทั้ง หลายที่ปรนนิบัตรับใช้พระองค์ในประเทศบ้านเมืองของเรา เองและในดินแดนที่อยู่ห่างไกล ข้าพเจ้ารู้สึกมีกำลังใจ และมีความชื่นชมยินดีเมื่อระลึกว่า พระเจ้า แห่งพวกยิศารา- เอลยังทรงนำพลไพร่ของพระองค์และจะสถิตอยู่กับเขาจน ถึงวาระที่สุดปลายCChTh 587.1

  พระเยซูทรงปรารถนาจะให้การประกาศข่าวของทูต สวรรค์องค์ที่สามดำเนินต่อไปและสำเร็จผลโดยเร็ว พระ- เจ้าได้ประทานชัยชะนะแก่พลไพร่ของพระองค์ตลอดทุกยุค ทุกสมัยฉันใด ในยุคนี้พระองค์ก็ปรารถนาจะให้คริศต์จักร ของพระองค์ทำกิจการทุกอย่างให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย ของพระองค์ฉันนั้น พระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาธุชนที่ เชื่อถือใน พระองค์มีใจ สามัคคีกัน ทำกิจ การ ของ พระองค์ เพื่อเขาจะได้กำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อเขาจะได้มีความไว้ วางใจในความสัตย์จริงและความชอบธรรมของพระองค์CChTh 588.1

  เราต้องยึดในหลักคำสอนของพระเจ้าให้มั่นคงดุจดัง ศิลาและจำไว้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพื่อจะประทานกำลัง ให้เราต่อสู้กับความยากลำบาก ขอให้เราดำเนินตามทาง ชอบธรรมของพระเจ้าในชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้มีกำลัง เข้มแข็งยิ่งขึ้นในพระนามของพระเยซู เราจะต้องยึดถือ ความเชื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ และเราต้องช่วย กันทำกิจการของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้า โดยอาศัย พระคุณของพระองค์เราสามารถจะทำกิจการนั้นให้สำเร็จ ได้ ซาตานผู้เป็นศัตรูพยายามจะล่อลวงพลไพร่ของพระ เจ้าให้หลงกระทำผิดและทำให้เขาอ่อนกำลังลง แต่ถ้าเขา จะทำงานของพระองค์ตามที่พระวิญญาณ ของ พระเจ้าทรง นำเขาพระองค์จะทรงเปิดโอกาสให้เขาทำกิจการ ของพระ- องค์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป กิจการของเขาจะเจริญก้าว- หน้ายิ่งขึ้นจนกระทั่งพระเยซูคริศต์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศรีอันยิ่งใหญ่เพื่อจะประทับตรา แห่งชัยชะนะครั้งสุดท้าย ของพระองค์บนคนทั้งหลายที่ซื่อ สัตย์ต่อพระองค์CChTh 588.2

  งานที่เราต้องปฏิบัติให้สำเร้๗ เป็นงานที่เราจะต้องใช้ ความพากเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถของเรา เรา ต้องทำงานนี้ด้วยความเชื่ออันมั่นคง และต้องหมั่นเฝ้าระวัง อยุ่เสมอ ในบางครั้งความยากลำบากที่เราได้รับจะไม่ทำ ให้เรามีความท้อถอยมากนัก เราอาจจะรู้สึกกลัวว่าเราไม่ สามารถจะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จได้เพราะงานนั้นเป็ฯ งานยิ่งใหญ่ แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า บรรดาผู้ รับใช้ของพระองค์จะได้ชัยชะนะในที่สุด “เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอท่านทั้งหลายว่า อย่าท้อถอยเพราะความ ยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่าน” (เอเฟโซบท 3:13) พระเยซูจะสถิตอยู่กับท่าน พระองค์จะทรงนำ หน้าท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ และทรง เตรียมทางสำหรับท่าน และพระองค์จะทรงช่วยท่านใน เวลาที่ท่านได้รับความยากลำบาก”CChTh 589.1

  “จงถวายสรรเสริญแต่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ อาจจะ กระทำสารพัตรมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์ เดชที่ทรงกระทำภายในตัวเรา จงถวายเกียรติยศแด่พระ องค์ในคริศต์จักรและในพระเยซูคริศต์ทุกสมัยสืบๆ ไปเป็น นิตย์อาเมน” (เอเฟโซบท 3:20, 21)CChTh 590.1

  ภาพที่ปรากฎในนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นในตอนกลางคืน ประทับใจข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีการฟื้นฟูเกี่ยว กับกิจการของเราอยู่ในสถานที่หลายแห่ง พวกพี่น้องของ เรา คนทั้งหลายในคณะเราได้ตอบเสียงเรียกของพระเจ้า พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า พระเจ้าตรัสกับเรา เราจะไม่ สดับฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ? เราจะไม่ตกแต่ง ตะเกียงของเราและถือตะเกียงนั้น คอยต้อนรับองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราหรือ ? เวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกเรา ให้ส่องแสงสว่างของพระองค์แก่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกและ เราต้องรีบทำกิจการของพระองค์ให้สำเร็จCChTh 590.2

  เหตุฉะนั้นผู้ที่ถูกจองจำ เพราะเห็นแก่องคืพระผู้เป็น เจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ประพฤติสมกับที่ท่านทั้งหลาย ทรงถูกเรียกแล้วนั้นคือด้วยใจถ่อมลงทุกอย่าง และด้วยใจ อ่อนสุภาพ ด้วยอดกลั้นใจ และผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกัน และกันด้วยความรัก จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัด ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ซึ่งพระวิญญาณประทานให้นั้น” (เอเฟโซบท 8:1 - 3)CChTh 591.1