Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ผู้ที่จะรับบัพติศมาต้องเตรียมตัวพร้อม

  ผู้ที่ปรารถนาจะรับบัพติศมาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เขาจะต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนมากยิ่งกว่าที่เขาได้รับ อยู่แล้วตามธรรมดา คนทั้งหลายที่เพิ่งเรียนรู้ถึงความจริง ควรจะเข้าใจหลักสำคัญแห่งชีวิตคริสเตียนอย่างแจ่มแจ้ง ไม่มีใครสามารถใช้ความเชื่อของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคริศต์ในทางความรอด เรามิใช่ แต่เพียงจะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ” แต่จะต้องนำเอาสิ่งที่ เราเชื่อนั้นมาปฏิบัติในชีวิตของเราด้วย เราสามารถจะ พิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูโดยการที่เรา ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในวาจา ความประพฤติ และอุปนิสัยของเรา เมื่อบุคคลผู้หนึ่งสละละทิ้งความผิด บาป (คือการล่วงละเมิดพระบัญญัติ) เขาจะดำเนินชีวิต โดยการประพฤติตามพระบัญญัติ และยอมเชื่อฟังพระเจ้า ทุกประการ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้กระทำสิ่งเหล่านี้ แสงสว่างแห่งพระคำที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเอาใจใส่ ความรู้สึกผิดชอบที่คอยตักเตือนเรา การต่อสู้เพื่อเอาชะนะ ความชั่วของพระวิญญาณ ทำให้เกิดความรักอันแท้จริง สำหรับพระคริศต์ขึ้นในใจเรา พระองค์ได้ประทานพระ องค์เองเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่เราให้รอดจากบาปทั้งร่างกาย จิตใจ และวิญญาณจิต เราสามารถจะสำแดงความรักให้ ปรากฏได้โดยการที่เราเชื่อฟังพระองค์ เราจะเห็นความ แตกต่างกันอย่างแจ่มชัด ระหว่างคนทั้งหลายที่รักพระเจ้า และถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ กับคนทั้งหลายที่ไม่ รักพระองค์ และไม่ยอมประพฤติตามคำสั่งสอนของพระ องค์CChTh 4.1

  ซาตานไม่ปรารถนาจะให้ใครเข้าใจว่าเขาจำเป็นที่จะ มอบถวายกายและใจให้พระเจ้าโดยสิ้นเชิง เมื่อเราไม่ยอม มอบถวายจิตวิญญาณของเราแก่พระเจ้า เราก็มิได้ละทิ้ง ความผิดบาป ความฝักใฝ่ในการบริโภคอาหาร และ กิเลสที่เรามีพยายามจะต่อสู้เพื่อมีอำนาจเหนือเรา การทด ลองทำให้ความรู้สึกผิดชอบของเราสับสนวุ่นวาย ดังนั้นเรา จึงมิได้กลับใจเสียใหม่โดยแท้จริง ถ้าหากว่าเราทุก ๆ คน มีความเข้าใจในการต่อสู้ ที่จิตวิญญาณแต่ละดวง ๆ ต้องต่อ สู้กับผู้แทนของซาตาน ที่พยายามจะดักให้เราติดบ่วงแร้ว ของมัน และล่อลวงเราให้ทำผิดบาป เราก็จะพยายาม ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เพิ่งมีความเชื่อถือในพระเจ้ามากยิ่ง ขึ้นCChTh 5.1