Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  บทที่... 55—กิจการทางด้านการแพทย์

  การเผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์เป็นงานที่เริ่ม ขึ้นก่อนการประกาศกิติคุณของพระเจ้า . . . การเผยแพร่ ศาสนาทางด้านการแพทย์เป็นเหมือนประตูที่เปิดออกต้อน รับความจริงของพระเจ้าไปสู่ครอบครัวหลายครอบครัว พล ไพร่ของพระเจ้าจะต้องเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาทางด้านการ แพทย์ที่แท้จริง เพราะเขาจะต้องเรียนรู้ในการที่จะบำบัด รักษาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ร่วม งานของเราต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวเมื่อเขาออกไปช่วยรัก- ษาพยาบาลคนป่วย เมื่อเขาออกไปตามบ้านเรือนของคน ทั้งหลายเขาจะช่วยชักนำจิตวิญญาณหลายดวงให้มาหาพระ คริศต์ หลายคนจะยอมรับกิตติคุณของพระเจ้าซึ่งผู้สอน ศาสนาไม่สามารถจะชักจูงเขาได้โดยวิธีอื่น พระเยซูคริศต์ แพทย์ผู้ประเสริฐของเราจะทรงอวยพรแก่คนทั้งหลายที่ ประกาศความจริงของพระองค์แก่มนุษย์ทั้งหลายในทุก วันนี้CChTh 445.1

  การบำบัดรักษาโรคมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ กิติคุณของพระเจ้า เมื่อพระคริศต์ทรงใช้เหล่าสาวกของ พระองค์ออกไปประกาศศาสนาครั้งแรกพระองค์ตรัสสั่งเขา ว่า “ในเวลาที่ไปนั้นจงประกาศว่า แผ่นดินสวรรค์มาใกล้ แล้ว จงรักษาคนเจ็บให้หาย คนตายแล้วให้เป็นขึ้น คน โรคเรื้อนให้หายสะอาดบริสุทธิ์ และจงขับผีให้ออกเสีย ท่านทั้งหลายได้รับเปล่า ๆ จงให้เปล่า ๆ” (มัดธาย- บท 10:7,8)CChTh 446.1

  ถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสสั่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีการดัด แปลงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น พระผู้ช่วยให้รอดสอนบทเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่เหล่าสาวกและสอนให้เขาทำงาน โดยการที่จะช่วยให้คนอื่น ๆ มีความชื่นชมยินดีในความ จริงของพระองค์ พระเยซูทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนทั้ง หลายที่มีภาระอันหนักและต้องถูกกดขี่ข่มเหงและพระองค์ ทรงเลี้ยงดูคนที่หิวกระหายและทรงรักษาคนป่วยเจ็บให้หาย จากโรค พระองค์เสด็จไปในที่ต่าง ๆ และทรงประกอบ กิจการที่ดี โดยการตรัสถ้อยคำที่แสดงความรักและการ กระทำอันเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีของพระองค์ พระ เยซูทรงประกาศกิตติคุณประเสริฐแก่มนุษย์ทั้งหลายCChTh 446.2

  กิจการที่พระคริศต์ทรงกระทำเพื่อประโยชน์ของ มนุษย์ยังไม่สำเร็จ กิจการนั้นยังดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ โดยทำนองเดียวกันเหล่าสาวกซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์ จะต้องประกาศกิตติคุณประเสริฐและสำแดงความรักใคร่ เมตตาของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่หลงกระทำผิดบาปและ จิตวิญญาณที่ต้องถึงซึ่งความพินาศ เหล่าสาวกจะต้องไม่ มีความเห็นแก่ตัวและแสดงความสนใจในคนทั้งหลายที่ต้อง การความช่วยเหลือ และเขาจะต้องประกาศกิตติคุณของ พระเจ้าแก่คนเหล่านั้น กิจการของพระเจ้ามิได้หมายถึง การเทศนาสั่งสอนฝูงชนอย่างเดียวเท่านั้น พระเยซูทรง มอบหมายให้เหล่าสาวกออกไปประกาศสั่งสอนให้พระนาม ของพระองค์ คนเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ร่วมงานกับพระ- คริศต์ และสำแดงความรักของพระเจ้าให้ปรากฏแก่คนทั้ง หลายที่กระทำความผิดบาป พระเจ้าทรงเรียกหลายพันคน ให้ทำกิจการของพระองค์ มิใช่โดยการประกาศสั่งสอนแก่ คนทั้งหลายที่เรียนรู้ถึงความจริงสำหรับเวลานี้แต่โดยการ ตักเตือนสั่งสอนคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ยินถึงข่าวแห่งความ รอดของพระเจ้าในวาระที่สุดปลาย จงทำงานของพระเจ้า ด้วยจิตใจอันเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะช่วยจิตวิญญาณ ให้ได้รับความรอด จงประกาศศาสนาทางด้านการแพทย์ โดยการกระทำเช่นนี้ท่านจะเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้ และพระเจ้าจะทรงเตรียมทางไว้สำหรับให้ท่านประกาศพระ คำของพระองค์แก่คนทั้งปวงCChTh 447.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents