Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การประชุมนมัสการในเวลาเช้าและเวลาเย็น

  ท่านผู้เป็นบิดาและมารดา ทุกๆ เช้าและทุกๆ เย็น จงให้บุตรของท่านมาประชุมร่วมกับท่าน และอธิษฐานขอ พระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมลง บุตร ที่รักของท่านต้องถูกทดลอง ทั้งคนหนุ่มสาวและคนชรา ต้องได้รับความยุ่งยากอยู่ทุกๆ วัน คนทั้งหลายปรารถนา จะมีชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความรักและความแจ่มใสชื่น บานจะต้องอธิษฐาน ถ้าเราได้รับความช่วยเหลือจากพระ เจ้าอยู่เรื่อยๆ เราจึงจะสามารถเอาชะนะตัวเองได้CChTh 148.1

  เวลานี้เป็นเวลาที่ทุกๆ ครอบครัวควรจัดให้มีการประ ชุมนมัสการขึ้นภายในครอบครัว ความไม่ซื่อสัตย์ ความ ระแวงสงสัยมีอยู่ทั่วไปในโลก และความชั่วร้ายมีอยู่ทั่ว ทุกหนทุกแห่ง จิตวิญญาณของมนุษย์เสื่อมทรามลง ความ เสื่อมทรามมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ และมนุษย์ไม่ยอม เชื่อฟังคำสอนของพระเจ้า มนุษย์ตกเป็นทาสของความผิด บาปและอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน มันพยายามล่อลวง มนุษย์ให้หลงกระทำผิดและจิตวิญญาณของเขาต้องพินาศ ไป และถ้าพระเจ้ามิได้ยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระ องค์ออกช่วยมนุษย์ไว้ ซาตานก็จะชักจูงเขาไปสู่ทางแห่ง ความตายCChTh 148.2

  แม้กระนั้นในเวลาที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายเช่นนี้ ก็ ยังมีบางคนที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียน ไม่มีการประชุม นมัสการในครอบครัว เขามิได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า ในครอบครัว เขามิได้สอนให้บุตรของเขารักและเกรงกลัว พระเจ้า หลายคนได้เหินห่างไปจากพระเจ้าอย่างมากมาย จนเขารู้สึกว่าเขาจะต้องได้รับโทษในการที่เขาจะเข้าไปใกล้ พระองค์ “เขาไม่มีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ” เขาไม่สามารถ “จะยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและ การเถียงกัน” (เฮ็บรายบท 4 ข้อ 16 ติโมเธียวฉบับต้น บท 2 ข้อ 8) เขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขา แสดงตนว่าเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา แต่เขามิได้ เชื่อถือด้วยใจจริงCChTh 149.1

  ความคิดที่ว่าการอธิษฐานมิใช่สิ่งที่สำคัญนั้น เป็น วิธีที่ซาตานใช้ล่อลวงจิตวิญญาณให้พินาศได้มากที่สุด การอธิษฐานคือการติดต่อเกี่ยวข้องกับพระเจ้า เป็นบ่อเกิด แห่งสติปัญญา เป็นบ่อเกิดแห่งกำลังอันเข้มแข็ง ความ สงบสุขและความผาสุก พระเยซูทรงอธิษฐานขอต่อพระ บิดา “ด้วยทรงพระกรรแสงมากมายและน้ำพระเนตร ไหล” อรรคสาวกเปาโลได้ตักเตือนสั่งสอนให้ผู้เชื่อถือ “อธิษฐานเสมออย่าเว้น” ในทุกสิ่งทุกอย่าง และขอบ พระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประทาน ให้เขา ยาโกโบกล่าวว่า “จงอธิษฐานเพื่อกันและกัน... คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนแห่งผู้ชอบธรรมก็มีอำนาจมากซึ่ง จะนำให้เกิดผล” (เฮ็บรายบท 5 ข้อ 7 เธซะโลนิเก ฉบับหนึ่งบท 5 ข้อ 17 ยาโกโบบท 5 ข้อ 16) CChTh 149.2

  บิดามารดาสามารถจะช่วยป้องกันบุตรให้พ้นจากภัย อันตรายโดยการอธิษฐานด้วยใจร้อนรน เขาจะต้องอธิษ- ฐานด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเขา และ เหล่าฑูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์จะช่วยป้องกันเขาและบุตรทั้ง หลายของเขาไว้ให้พ้นจากอำนาจอันโหดร้ายของซาตานCChTh 150.1

  ในครอบครัวทุกๆ ครอบครัว ควรจะกำหนดเวลาไว้ สำหรับการประชุมนมัสการในเวลาเช้าและเวลาเย็น บิดา มารดาควรให้บุตรมาประชุมนมัสการเพื่อขอบพระคุณพระ เจ้า พระบิดาในสวรรค์ผู้ที่ได้ทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้ใน เวลากลางคืน และทูลขอพระองค์ทรงนำทางและช่วยระ- วังรักษาเขาในเวลากลางวัน เมื่อถึงเวลาเย็นบิดามารดา และบุตรก็ควรจะมาร่วมประชุมกันอีกเพื่อขอบพระคุณพระ เจ้าที่ได้ทรงอวยพรแก่เขาในวันที่ผ่านไปCChTh 150.2

  ทุกๆ เวลาเช้า จงมอบถวายตัวเองและบุตรของท่าน ไว้กับพระเจ้าสำหรับวันนั้น อย่าคิดถึงสิ่งที่จะเกิดในเวลา ภายหน้าอีกหลายปี เพราะท่านไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นจะ เกิดขึ้นจริงหรือไม่ พระเจ้าประทานวันที่มีระยะเวลาสั้นๆ ให้ท่านเพียงวันเดียว จงทำงานเพื่อพระเจ้าอย่างแข้มแข็ง ในวันนั้นราวกับว่า วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะได้มีชีวิตอยู่ในโลก จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงแผนการของท่าน หมดทุกอย่าง ให้พระองค์ทรงตัดสินว่า จะให้ท่านดำเนิน ตามแผนการนั้นหรือเลิกล้มแผนการนั้นเสีย จงดำเนิน ตามแผนการของพระเจ้าแทนที่จะดำเนินตามแผนการของ ท่านเอง แม่ว้าท่านจะต้องสละละทิ้งหลายอย่างที่ท่านรัก ท่านจะต้องเลิกล้มกิจการหลายอย่างที่ท่านคิดไว้ โดยประการฉะนี้แหละชีวิตของเราจะดำเนินตามแบบอย่างของพระ เจ้า และ “สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเหลือที่จะเข้าใจได้ จะคุ้มครองใจและความคิดของท่านทั้งหลาย ไว้ในพระเยซู คริศต์” (ฟีลิปอยบท ๔ ข้อ ๗)CChTh 151.1

  บิดาผู้เป็นหัวหน้าของครอบครัว เป็นผู้นำในการประ ชุมนมัสการ และถ้าบิดาไม่อยู่มารดาควรจัดแทน จงเลือก ข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจอ่านและเข้าใจได้ง่ายอ่าน ไม่ควร ใช้เวลานานในการประชุมนมัสการในครอบครัว การอ่าน พระคัมภีร์บทยาวๆ และอธิษฐานอย่างยืดยาว ทำให้ผู้ที่มา ร่วมประชุมรู้สึกเบื่อหน่าย และเมื่อเสร็จการประชุม ทุกๆ คนจะรู้สึกโล่งใจ ผู้ที่มาร่วมประชุมมิได้ถวายเกียรติยศ แก่พระเจ้าเมื่อเขาทำให้การประชุมนั้นเป็นการประชุมที่น่าเบื่อหน่าย และเด็กๆ จะไม่มีความสนใจและไม่อยากมา ประชุมCChTh 152.1

  บิดามารดาควรจัดชั่วโมงแห่งการประชุมนมัสการให้ เป็นเวลาที่น่าสนใจ ชั่วโมงนมัสการควรจะเป็นชั่วโมงที่ น่าชื่นชมยินดีที่สุดในวันหนึ่งๆ ถ้าท่านใช้ความคิดเพียง เล็กน้อยในการตระเตรียมสำหรับการประชุมนมัสการท่านก็ สามารถจะทำให้การประชุมนั้นน่าสนใจและเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่ประชุม บางครั้งบางคราวท่านควรจะเปลี่ยน วิธีจัดการประชุมนมัสการเสียบ้าง เพื่อมิให้เด็ก ๆ รู้สึกเบื่อ เมื่ออ่านข้อพระคัมภีร์แล้ว ควรถามคำถามเกี่ยวกับข้อพระ คัมภีร์ที่อ่านนั้น ท่านควรอธิบายอะไรเกี่ยวกับความหมาย ของข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นบ้าง นอกจากนี้ก็ให้มีการร้อง เพลงสรรเสริญพระเจ้า ควรอธิษฐานสั้น ๆ แต่ให้ตรงตาม จุดหมายที่ท่านวางไว้ ขอให้ผู้นำในการอธิษฐานใช้ถ้อยคำ ที่ง่าย ๆ ถวายสรรเสริญพระเจ้าและทูลของพระองค์ทรงช่วย และเมื่อมีโอกาสควรให้เด็กร่วมอธิษฐาน และอ่านพระคัม ภีร์ด้วยCChTh 152.2

  * * * * *