Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง”

  เราเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่า อีกไม่ช้าพระคริสต์จะ เสด็จกลับมา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนิยายสำหรับเรา แต่เป็น ความจริง เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะไม่ทรงชำระเรา ให้สะอาดปราศจากความผิดบาปหรือช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ในอุปนิสัยของเรา หรือทรงช่วยให้เราพ้นจากความผิดบาป ถ้าหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เรา พระ องค์ก็จะต้องกระทำสิ่งเหล่านี้ ให้สำเร็จก่อนที่พระองค์จะ เสด็จกลับมาCChTh 339.1

  เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาคนทั้งกลายที่บริสุทธิ์ชอบ ธรรม ก็ยังคงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ชอบธรรม คนทั้งหลายที่ได้ รักษาร่างกายและจิตวิณณาณไว้ให้บริสุทธิ์ จะได้รับชีวิต ชั่วนิรันดร์และเขาจะกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้จักตาย แต่คน ทั้งหลายที่ไม่ยุติธรรม ไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ และมีมลทินบาปก็จะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไป พระเจ้า จะไม่ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องใน- ตัวคนเหล่านั้นและช่วยให้เขาเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยบริสุทธิ์ชอบ ธรรม เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่ยังบกพร่องใน ตัวเรา ในระยะเวลาที่พระเจ้าทรงผ่อนผันให้เรากลับใจเสีย ใหม่และประพฤติดี งานนี้จะต้องกระทำให้สำเร็จเพื่อเรา ทั้งหลายในเวลานี้CChTh 339.2

  เราอยู่ในโลกที่มนุษย์ทั้งหลายกระทำสิ่งที่ขัดขวางต่อ ความชอบธรรม และความบริสุทธิ์แห่งอุปนิสัย และการ เจริญขึ้นในพระคุณ ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนเราจะเห็น ความชั่วร้าย ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมจรรยาและความ ผิดบาป และเราจะต้องทำอะไรบ้างในโลกนี้ก่อนที่เราจะ ได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์ ? เราจะต้องรักษาร่างกายให้บริสุทธิ์ รักษาวิญญาณจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเราจะได้ยืน อยู่เป็นผู้ปราศจากมลทินบาป ในท่ามกลางความเสื่อมทราม ที่มีอยู่รอบ ๆ เราในสมัยที่สุดปลายนี้CChTh 340.1

  “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหาร ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน และซึ่งท่าน ได้รับจากพระเจ้า ? ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของกาย ด้วยว่า ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายไว้แล้วตามราคาเหตุฉะนั้น ท่านทั้ง หลาย จงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน” (1 โกรินโธ บท 6 : 19, 20)CChTh 340.2

  เรามิใช่เจ้าของร่างกายของเราเอง เพราะเราได้ถูก ซื้อไว้แล้วด้วยราคาแพง โดยการทนทุกข์ทรมานและความ ตายของพระบุตรของพระเจ้า ถ้าเราสามารถจะเข้าใจสิ่งนี้ และระลึกถึงสิ่งนี้ได้ เราก็จะรู้สึกว่า เรามีหน้าที่รับผิดชอบ ในการที่จะระวังรักษาร่างกายเราให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเราจะ สามารถปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้อย่างดีที่สุด แต่เมื่อเรา ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้กำลังของเราเสื่อมถอยลง หรือทำให้ สมองของเราคิดอะไรไม่ได้ปลอดโปร่ง เราก็ได้ทำผิดบาปต่อพระเจ้า เรามิได้ถวายเกียรติยศแก่พระองค์ในร่างกาย และจิตวิญญาณของเรา ซึ่งเป็นของพระองค์ แต่เราได้ทำ ความผิดอย่างใหญ่หลวงในคลองพระเนตรของพระองค์CChTh 341.1