Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ชัยชะนะสำหรับคนทั้งหลายที่แสวงหาความรอด

  ข้าพเจ้าได้เห็นพลไพร่ของพระเจ้า ถูกแยกออกจาก บรรดาคนชั่วร้าย บางคนที่มีความเชื่อมั่นคงและมีความ ทุกข์ร้อนได้ร้องทูลพระเจ้าCChTh 533.1

  ข้าพเจ้าเห็นว่าบางคนไม่ได้ร่วมในการอธิษฐานและ วิงวอนขอต่อพระเจ้า ดูท่าทางเขาเฉื่อยชาไม่ยินดียินร้าย ต่ออะไรๆเขาไม่ได้ต่อสู้กับความมืดที่อยู่ล้อมรอบเขาและ ความมืดนั้นได้แผ่ออกปกคลุมเขาไว้ เหมือนกับก้อนเมฆ เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ไปเสียจากคนเหล่านี้ และ ข้าพเจ้าเห็นเหล่าทูตสวรรค์ไปช่วยคนทั้งหลาย ที่พยายาม ต่อสู้กับเหล่าทูตสวรรค์ที่ชั่วร้าย และพยายามจะช่วยตัว เองโดยการร้องขอพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา แต่เหล่าทูต สวรรค์จะละทิ้งคนทั้งหลายที่ไม่พยายามจะช่วยตัวเองและ ข้าพเจ้ามองไม่เห็นคนเหล่านั้นอีก ขณะที่บรรดาผู้ชอบ ธรรมยังคงอธิษฐานขอต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรน แสงสว่าง จากพระเยซูจะส่องมาที่คนเหล่านั้นทำให้เขามีกำลังใจเข้ม แข็งและดวงหน้าของเขาแช่มชื่นเบิกบานCChTh 533.2

  ทูตสวรรค์ได้กล่าวว่า “จงฟังเถิด” ในไม่ช้าข้าพเจ้า ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องดนตรีหลายชนิดผสมกัน เสียงดัง ไพเราะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ายังไม่เคยฟังเสียงดนตรีที่ไพเราะ เช่นนั้นเลย เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา และ ความชื่นชมยินดีอันบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อ ได้ฟังเสียงนั้น ทูตสวรรค์กล่าวว่า “จงมองดูเถิด” ข้าพ- เจ้าหันไปดูหมู่ชนที่ข้าพเจ้ามองเห็น คนเหล่านั้นคือคนที่ อธิษฐานขอต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรน เหล่าทูตสวรรค์ผู้คุ้ม ครองป้องกันคนเหล่านั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า และเขาสวมเสื้อเกราะตั้งแต่ศีร์ษะจดปลายเท้า คนเหล่านั้น เคลื่อนไหวอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเหมือนทหารกองหนึ่ง สีหน้าของคนเหล่านั้นแสดงว่า เขาได้ผ่านการต่อสู้อย่าง ทรหดมาแล้ว ดวงหน้าของเขามีรัศมีสุกใสเพราะเขาได้รับ แสงสว่างและสง่าราศีแห่งสวรรค์ คนเหล่านั้นได้ชัย ชะนะ และเขาได้แสดงความขอบพระคุณพระเจ้าอย่างลึก ซึ้งและมีความชื่นชมยินดีในการที่เขาได้รับความรอดCChTh 534.1

  บรรดาทั้งหลายที่รวมอยู่ในหมู่นั้นมีจำนวนน้อยลง บางคนได้ถูกทอดทิ้งไว้กลางทาง คนทั้งหลายที่ประมาท เลินเล่อและไม่ร่วมใจกันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ผู้ที่ไม่ ยอมเข้าร่วมพวกกับคนทั้งหลายที่ถือว่าชัยชะนะและความ รอดเป็นสิ่งสำคัญจนถึงกับต้องร้องทูลขอต่อพระเจ้าด้วยใจ ร้อนรน จะไม่ได้ชัยชะนะและเขาถูกทอดทิ้งอยู่ในความ มืด แต่แล้วในหมู่นั้นกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเพราะคน อื่นๆที่ถือเอาความจริงของพระเจ้าได้มาร่วมกับพวกเหล่า นั้นด้วย แม้กระนั้นเหล่าทูตสวรรค์ที่ชั่วร้ายก็ยังห้อมล้อม เขาไว้แต่ไม่สามารถจะเอาชะนะเขาได้CChTh 535.1

  ข้าพเจ้าได้ยินคนทั้งหลายที่สวมเสื้อเกราะของพระเจ้า ประกาศความจริงด้วยอำนาจยิ่งใหญ่ การประกาศความ จริงครั้งนี้บังเกิดผล บรรดาคนทั้งหลายที่ซื่อสัตย์ซึ่งถูกกีด กันไม่ให้เรียนรู้ถึงความจริงของพระเจ้าได้ยอมรับเอาความ จริงนั้นด้วยใจร้อนรน เขามีความชื่นชมยินดีในการที่เขา ได้รับความจริงของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าชีวิต ของเขา คนเหล่านั้นมีใจร้อนรนที่จะรับความจริงของพระ เจ้า ข้าพเจ้าถามว่าอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่ง ใหญ่เช่นนี้ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งตอบว่า “การเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะ “ฝนปลายฤดู” (หมายถึงพระวิญญาณ บริสุทธิ์ ที่พระเจ้าประทานแก่บรรดาผู้ชอบธรรมของพระ องค์) และเสียงร้องอันดังของทูตสวรรค์องค์ที่สาม”CChTh 535.2

  บรรดาคนทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วนี้มีอำนาจ ยิ่งใหญ่ ทูตสวรรค์กล่าวว่า “จงมองดูเถิด” ข้าพเจ้าหัน ไปดูเหล่าคนที่ชั่วร้ายหรือคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อถือ คนเหล่า นั้นมีความตื่นเต้นวุ่นวาย บรรดาชั่วร้ายมีความโกรธ เคืองเมื่อเห็นพลไพร่ของพระเจ้ามีใจร้อนรน และมีอำนาจ ยิ่งใหญ่ บรรดาคนชั่วร้ายคบคิดกันที่จะต่อสู้กับพลไพร่ ของพระเจ้า บรรดาชอบธรรมที่ได้รับแสงสว่างและ ฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้า ความมืดห้อมล้อมคนเหล่านั้นไว้ แต่เขายืนอยู่โดยไม่หวาดกลัวสิ่งใดๆ เพราะเขาเป็นที่พอ พระทัยของพระเจ้าและเขาไว้วางใจในพระองค์ ข้าพเจ้า เห็นคนเหล่านั้นแสดงท่าทางวุ่นวายใจ ต่อมาอีกสักครู่ ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงคนเหล่านั้นร้องทูลขอพระเจ้าทรงช่วย เขาด้วยใจร้อนรนCChTh 536.1

  ข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านั้น “ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุด ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอ พระองค์ทรงช่วยพลไพร่ของพระองค์ให้รอดพ้นจากบรรดา ผู้ที่ไม่เชื่อถือซึ่งอยู่ล้อมรอบเรา เขาตั้งใจจะทำลายชีวิต ของเราเสียแต่พระหัตถ์ของพระองค์ สามารถจะช่วยพวก เราให้รอดได้” ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงถ้อยคำเหล่านี้ บรรดา คนชอบธรรมที่ตกอยู่ภายในวงล้อมของคนชั่วร้ายดูเหมือน จะรู้สึกตัวว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่มีคุณค่าเหมาะสมที่จะได้รับความ ช่วยเหลือจากพระเจ้า และแสดงให้เห็นว่าเขายอมทำทุก สิ่งทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ทุกๆคนใน บรรดาคนเหล่านั้นได้พากันร้องทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเขา ให้รอดพ้นจากอันตรายด้วยใจร้อนรนCChTh 537.1

  ภายหลังที่เขาได้ทูลขอต่อพระเจ้าแล้ว เหล่าทูต สวรรค์มีความเห็นอกเห็นใจเขา และจะเข้าไปช่วยเหลือ เขา แต่ทูตสวรรค์องค์หนึ่งรูปร่างสูงสง่าได้ห้ามเหล่าทูต สวรรค์นั้นไว้ ท่านกล่าวว่า “น้ำพระทัยของพระเจ้ายังไม่ สำเร็จบริบูรณ์ คนเหล่านั้นจะต้องต่อสู้กับภัยพิบัติในวาระ ที่สุดปลายก่อนที่เขาจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า” ในไม่ช้าข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าดังกึกก้อง จนแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ไหวสะเทือนสะท้าน เกิด แผ่นดินไหวใหญ่ (ดูหนังสือ โยเอลบท 3:16 เฮ็บราย บท 12:26 และวิวรณ์บท 16:17) อาคารบ้านเรือนพังCChTh 537.2

  นินาศ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องอันดังแสดงความมีชัย ข้าพ- เจ้าหันไปมองดูบรรดาคนชอบธรรมซึ่งมีความทุกข์ร้อนและ ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกคนชั่วร้ายเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เขา ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ แสงสว่างอันรุ่งเรืองส่องล้อม รอบเขา พวกเหล่านั้นดูสวยงามเสียเหลือเกิน... ความ เหน็จเหนื่อยอ่อนเพลียได้สูญหายไปและริ้วรอยแห่งความ วิตกกังวลได้สูญหายไป ดวงหน้าของคนเหล่านั้นเปล่ง ปลั่งงดงาม พวกศัตรูที่ห้อมล้อมเขาไว้ล้มลงเหมือนคนที่ ตายแล้ว พวกเหล่านั้นไม่สามารถจะยืนอยู่ต่อไปได้ เมื่อ เขาเห็นแสงสว่างที่ส่งมายังผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมของพระ เจ้าCChTh 538.1

  แสงสว่างและรัศมีอันรุ่งเรืองนี้ส่องล้อมรอบคนเหล่า นั้นจนกระทั่งข้าพเจ้ามองแลเห็นพระเยซูประทับอยู่บนก้อน เมฆในท้องฟ้า แล้วบรรดาผู้ซื่อสัตย์เหล่านั้นก็ถูกเปลี่ยน แปลงไปในชั่วขณะเดียว (ในชั่วพริบตาเดียว) หลุมฝัง ศพได้เปิดออก แล้วบรรดาสาธุชนได้ออกมาจากหลุมฝั่งศพ เหล่านั้น พวกเหล่านั้นเปล่งเสียงร้องว่า “ชัยชะนะเหนือCChTh 539.1

  ความตายและหลุมฝังศพ” และพวกเหล่านั้นได้ถูกรับขึ้น ไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้า พร้อมกับบรรดาคน ชอบธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกเหล่านั้นพากันเปล่งเสียงร้อง แสดงความชื่นชมยินดีที่เขาได้พบพระเยซู และได้มีชีวิต อยู่ชั่วนิรันดร์CChTh 539.2