Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  จงก้าวขึ้นสู่มาตรฐานอันสูงฝ่ายวิญญาณจิต

  ความรักจะช่วยให้เรามีความปรารถนาในสิ่งที่สูงและ ทำให้เราก้าวขึ้นสู่มาตรฐานอันสูง ผู้ที่แสดงตนว่าเป็นคริส เตียนโดยมากไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิญญาณจิต แต่เขาสน- ใจในสิ่งที่อยู่ฝ่ายโลก เขาไม่มีความเจริญก้าวหน้าฝ่าย วิญญาณจิต เขามิได้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและ ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่น ดังนั้นเขาจึง ไม่สามารถจะเข้าใจถึงการเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในศาสนา เขาไม่รู้จักพระคริสต์CChTh 243.1

  ขอให้ชายหญิงที่มีความพอใจในสภาพของตนเอง... สภาพที่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจิต...ได้ ขึ้นไปในสวรรค์เพียงชั่วขณะหนึ่งและได้เห็นความบริสุทธิ์ ชอบธรรมที่มีอยู่ในสถานที่นั้น จิตวิญญาณทุก ๆ ดวงเต็ม ไปด้วยความรัก ดวงหน้าของทุก ๆ คนเต็มไปด้วยความ ชื่นชมยินดี ทุกคนร้องเพลงอันไพเราะเพื่อถวายสรรเสริญ แก่พระเจ้าและพระเมษโปดก และแสงสว่างจากพระองค์ ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และจากพระเมษโปดกส่องมา ต้องเหล่าผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม และขอให้เขาระลึกว่าเขาจะ ได้รับความชื่นชมยินดีมากยิ่งกว่านั้นอีก เพราะเขายิ่งได้ รับความชื่นชมยินดีจากพระเจ้ามากขึ้นเพียงไร เขาก็ยิ่งมี ความสุขมากขึ้นเพียงนั้น คนเหล่านี้จะได้มีโอกาสร่วม ร้องเพลงกับบรรดาชาวสวรรค์และได้รับสง่าราศรีที่ส่องมา จากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมษโปดก พระเจ้าได้ ทรงพระกรุณาผ่อนผันให้เขาได้มีเวลากลับใจเสียใหม่เพื่อ เขาจะได้เรียนรู้ภาษาของชาวสวรรค์ เพื่อเขาจะได้มีส่วน ร่วมในธรรมชาติอันประเสริฐของพระเจ้า และได้พ้นจาก กามราคะที่มีอยู่ในโลกนี้” เปโตรฉบับสองบท 1 ข้อ 4 แต่คนเหล่านั้นมีความเห็นแก่ตัวและมัววุ่นวายกับกิจธุระ ของตนเอง เขาใช้สมองของเขาคิด และใช้กำลังกายทำ งานเพื่อประโยชน์ของตนเอง เขาไม่สามารถจะปรนนิบัติ พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ คนเหล่านี้จะเปลี่ยนไปได้หรือไม่ ภายหลังที่พระเจ้าทรงรับสั่งว่า “ผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้ เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป” “ผู้ที่เป็นมลทินก็ให้เขาเป็น มลทินต่อไป” อีกไม่ช้าก็จะถึงกำหนดเวลาที่พระเจ้าจะ ทรงพิจารณาพิพากษามนุษย์ในวาระที่สุดปลายCChTh 243.2

  คนทั้งหลายที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความชื่นชมยินดี ในสิ่งที่อยู่ฝ่ายสวรรค์เป็นผู้ที่สามารถจะขึ้นไปยังสวรรค์โดย ไม่ถูกทำลายให้พินาศไปด้วยสง่าราศรีอันรุ่งเรืองของพระ เจ้า ท่านอาจจะมีความรู้เชี่ยวชาญทางศิลป ท่านอาจจะ มีความรู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ท่านอาจจะมีฝีมือใน การบรรดนตรีหรือสามารถเขียนตัวอักษรได้อย่างงดงาม ปราณีต และท่านอาจจะมีกิริยางดงามสุภาพเรียบร้อยเป็น ที่พึงพอใจของผู้ที่ท่านคบหาสมาคมด้วย แต่สิ่งเหล่านี้จะ มีความสำคัญอะไรสำหรับการเตรียมตัวที่จะเข้าในแผ่นดิน สวรรค์ คนเหล่านั้นจะต้องทำอะไรเพื่อจะตระเตรียมตัว ท่านให้พร้อมที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าในวัน พิพากษาครั้งใหญ่ของพระองค์CChTh 245.1