Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 46—การศึกษาตามแบบอย่างของพวกคริสเตียน

  เราทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของโลก สิ่งสำคัญที่เราจะต้อง เข้าใจคือ เราจะต้องเข้าใจว่าการศึกษาเล่าเรียนที่เยาวชน ได้รับจากโรงเรียนของคณะเรา จะต้องเป็นการศึกษาเล่า เรียนที่แตกต่างจากที่เยาวชนได้รับจากโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่ง เป็นโรงเรียนของพวกที่อยู่ฝ่ายโลกCChTh 298.1

  ความคิดของเราเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนยังแคบ และอยู่ในมาตรฐานที่ต่ำเกินไป เราจำเป็นจะต้องมีความ มุ่งหมายอันสูงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน การศึกษา ที่แท้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าการที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ ตาม หลักสูตรของโรงเรียน การศึกษาที่แท้มีความหมายลึกซึ้ง ยิ่งกว่าการตระเตรียมสำหรับชีวิตนี้ การศึกษามีส่วนเกี่ยว ข้องกับบุคคลคนหนึ่งตลอดเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ การ ศึกษาช่วยให้มนุษย์เราเจริญก้าวหน้าทั้งทางร่างกาย ทาง สมองและจิตวิญญาณ การศึกษาเล่าเรียนช่วยตระเตรียม ให้นักศึกษามีความชื่นชมยินดีที่จะปฏิบัติงานในโลกนี้ และ ทำให้เขามีความชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นในการที่จะปฏิบัติงาน ในโลกหน้าCChTh 298.2

  ถ้าจะพูดกันตามความหมายที่สูงสุดแล้ว กิจการที่ เกี่ยวกับการศึกษาและกิจการที่เกี่ยวกับการไถ่ให้รอดจาก บาปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะรากฐานแห่งการศึกษา เล่าเรียนและการไถ่ให้รอดจากบาปคือพระเยซูคริสต์CChTh 299.1

  ความมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาเล่าเรียนคือการที่ จะชักจูงมนุษย์ทั้งหลายให้กลับประพฤติตัวเป็นที่ชอบพระ ทัยของพระเจ้า และช่วยให้เขามีศีลธรรมจรรยาดี เพื่อ เขาจะได้มีแบบฉายาเหมือนพระผู้ทรงสร้าง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ สำคัญมาก ถึงกับพระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงละทิ้งราชสำนัก แห่งสวรรค์แล้วเสด็จมาบังเกิดในโลกเพื่อจะสอนมนุษย์ให้ สามารถที่จะปรับปรุงตัวให้เหมาะสมสำหรับชีวิตที่สูงยิ่ง กว่าชีวิตนี้CChTh 299.2

  เป็นการง่ายที่เราจะทำตามแผนการ และขนบธรรม เนียมของพวกที่อยู่ฝ่ายโลก และเราไม่ได้คิดถึงสมัยที่เรา มีชีวิตอยู่หรือกิจการสำคัญที่เราจะต้องทำให้สำเร็จเช่นเดียว กับมนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของโนฮา นักศึกษา ในสมัยของเราได้ทำผิดเช่นเดียวกับพวกยิวในสมัยโบราณ กล่าวคือเขาได้ปฏิบัติตามแผนการและขนบธรรมเนียมที่ พระเจ้ามิได้ประทานให้เขา บางคนยึดมั่นในสิ่งที่เขาปฏิ- บัติจนกลับกลายเป็นความเคยชิน และชอบศึกษาเล่าเรียน วิชาต่างๆซึ่งไม่เป็นสิ่งที่สำคัญ ราวกับว่าการที่เขาจะได้รับ ความรอดนั้นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ โดยการกระทำเช่นนี้ เขาได้ละทิ้งงานพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาทำและ ได้ให้การศึกษาที่ผิดแก่นักศึกษาของเขาCChTh 299.3

  ในคณะของเราควรจะมีผู้ร่วมงานชายหญิงที่มีคุณสม บัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในคริสตจักรและอบรมสั่งสอน เยาวชนของเราให้ทำงานพิเศษในแผนกต่าง ๆ กัน เพื่อ เขาจะได้ชักนำจิตวิญญาณมาหาพระเยซูCChTh 300.1

  โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยคณะของเราควรจะมีจุดประสงค์ เช่นนี้ และไม่ดำเนินกิจการตามแบบอย่างของโรงเรียนที่ จัดตั้งขึ้นโดยคณะอื่นๆหรือโรงเรียนของพวกที่อยู่ฝ่ายโลก นักเรียนในโรงเรียนของคณะเรา จะต้องรับการศึกษาเล่า เรียนที่สูงตามจุดมุ่งหมายของคริสเตียน และนักศึกษาทุก คนจะต้องถือว่าพระคัมภีร์เป็นตำราที่สูงสุดและสำคัญที่สุดCChTh 300.2