Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  หัวหน้าของครอบครัว
  ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเจ้า

  บิดาหรือพ่อบ้านเป็นจุดศูนย์กลางของสมาชิกทุก ๆ คนภายในครอบครัว พ่อบ้านเป็นผู้วางแบบอย่างอันดีแก่ ทุก ๆ คนในครอบครัว ในการที่จะช่วยอบรมสั่งสอนคน เหล่านั้นให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกล้าหาญและขยันหมั่นเพียร และสามารถ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือถ้าจะพูดอีกนัย หนึ่งคือ บิดาเป็นปุโรหิตของทุก ๆ คนในครอบครัว เป็นผู้ ถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชาของพระเจ้า ในเวลาเช้าและ เวลาเย็น ภรรยาและบุตรควรมีส่วนร่วมในการถวายบูชา และร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในเวลาเช้าและ เวลาเย็น ในฐานะที่เป็นปุโรหิตของครอบครัวพ่อบ้านจะ ต้องสารภาพความผิดบาปที่ตัวเองและบุตรของเขาได้กระ- ทำในวันนั้นต่อพระเจ้า เขาควรจะสารภาพความผิดบาป หมดทุกอย่างทั้งความผิดที่เขาเห็นได้เองและความผิดบาป ที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้ ซึ่งพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบ เมื่อบิดาไม่อยู่มารดาก็ต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการนมัสการ และสารภาพความผิดบาปแทนบิดา การกระทำเช่นนี้จะนำ ความสุขมาสู่ทุก ๆ คนในครอบครัวCChTh 126.2

  ข้าพเจ้าขอพูดกับผู้ที่เป็นสามีและบิดาว่า “จงให้ บรรยากาศที่บริสุทธิ์อยู่ล้อมจิตวิญญาณของท่าน” ท่าน จะต้องศึกษาเล่าเรียนจากพระคริสต์ทุก ๆ วัน อย่าแสดง ความดุร้ายเกรี้ยวกราดภายในครอบครัว ผู้ที่ทำเช่นนี้เป็นผู้ มีส่วนร่วมกับผู้แทนของซาตาน จงปฏิบัติตามน้ำพระทัย ของพระเจ้า จงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้ ชีวิตของภรรยาท่านเป็นชีวิตที่น่ารื่นรมย์ และเต็มไปด้วย ความผาสุก จงยึดถือพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ตักเตือน สั่งสอนท่านให้กระทำดี จงประพฤติตามคำสอนนั้นภายใน ครอบครัวของท่าน แล้วท่านก็จะประพฤติตามคำสอนนั้น ในคริสตจักร และท่านจะปฏิบัติตามคำสอนนั้นเวลาในที่ ท่านทำงาน เมื่อท่านทำกิจธุระติดต่อกับผู้อื่น ท่านก็จะ ประพฤติอย่างถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระเจ้า เหล่าทูต สวรรค์ของพระเจ้าจะร่วมมือกับท่าน และช่วยท่านสำแดง พระคริสต์ให้ปรากฏแก่ชาวโลกCChTh 127.1

  อย่าปล่อยให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจธุระการงาน ของท่านนำความมืดมนธ์มาสู่ชีวิตครอบครัวของท่าน เมื่อมี เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามที่ท่านมุ่งหมายไว้ ถ้าท่านไม่มีความอดทน ไม่มีความรักและความเมตตา กรุณา ท่านก็แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าท่านไม่ได้เลือกพระเยซู เป็นมิตรสหายของท่าน พระองค์ทรงรักท่านจนได้ประทาน ชีวิตของพระองค์เพื่อท่านจะได้เข้าสนิทอยู่ในพระองค์CChTh 128.1

  สามีไม่ควรจะแสดงอำนาจบังคับคนที่อยู่ในครอบครัว ให้ทำตามที่เขาพอใจเพราะถือว่าเขาเป็นหัวหน้าของครอบ ครัว สมาชิกของครอบครัวรวมทั้งภรรยาและบุตรจะไม่ ยกย่องนับถือผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมากขึ้นเมื่อได้ยินเขา ยกข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาอ้างเพื่อช่วยแสดงให้เห็นว่าเขามีอำ- นาจที่จะทำอะไร ๆ ได้ตามความพอใจในฐานะที่เขาเป็น หัวหน้าของครอบครัว การที่สามีบังคับภรรยาทำอะ- ไร ๆ ตามที่เขาพอใจมิได้แสดงว่าเขาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว พระเจ้าโปรดให้สามี เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อเป็นผู้คุ้มครองป้องกันภรรยาและ บุตร สามีเป็นผู้ที่จะต้องช่วยให้ทุก ๆ คนในครอบครัวมี ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับที่พระคริสต์เป็น หัวหน้าของคริสตจักร และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้ง หลาย ขอให้สามีทุก ๆ คนที่แสดงตนว่าเป็นผู้ที่รักพระเจ้า หมั่นศึกษาเล่าเรียนพระคำของพระเจ้า เพื่อจะได้ทราบ ว่าพระองค์มีพระประสงค์จะให้เขาทำอย่างไรในฐานะที่เขา เป็นหัวหน้าของครอบครัว พระคริสต์มิได้แสดงอำนาจบัง คับมนุษย์ให้ทำตามที่พระองค์ทรงพอพระทัย แต่พระองค์ สำแดงความรักใคร่เมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลาย เหตุฉะนั้นผู้ที่ เป็นสามีไม่ควรใช้อำนาจบังคับผู้ที่อยู่ในครอบครัวให้ทำตาม ที่เขาพอใจ แต่จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบอย่าง ของพระคริสต์ผู้เป็นหัวหน้าของคริสตจักรCChTh 128.2