Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 50—อาหารจำพวกเนื้อสัตว์

  พระเจ้าได้ประทานอาหาร ที่พระองค์ทรงมุ่งหมายจะ ให้มนุษย์รับประทานแก่บรรพบุรุษคู่แรกของเรา พระเจ้าไม่ มีพระประสงค์ที่จะให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อมนุษย์จะได้ ใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะให้ มีความตายในสวนเอเด็น ผลไม้ในสวนเอเด็นเป็นอาหาร ที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้- มนุษย์รับประทานเนื้อสัตว์จนภายหลังที่เกิดน้ำท่วมโลกแล้ว พืชผักทุกชนิดที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารได้ถูกทำลายหมดเพราะ เหตุฉะนั้นพระยะโฮวาจึงทรงอนุญาตให้โนฮาและครอบครัว ของเขารับประทานเนื้อสัตว์ที่สะอาด ซึ่งเขาได้นำเข้าไปใน นาวาด้วย แต่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไม่เป็นอาหารดีที่สุด สำหรับมนุษย์CChTh 373.1

  ภายหลังที่เกิดน้ำท่วมโลกแล้ว มนุษย์ได้รับประทาน อาหารจำพวกเนื้อสัตว์มากมาย พระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์ ได้ประพฤติการชั่วร้าย และศีลธรรมจรรยาของมนุษย์เสื่อม ทราม เขามีใจเย่อหยิ่งจองหองและชอบทำอะไร ๆ ตาม ความพอใจของเขาเอง ดังนั้นพระเจ้าจึงโปรดให้มนุษย์ใน สมัยโบราณที่มีอายุยืนกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร เพื่อจะให้เขา มีอายุน้อยลงเพราะเขาได้ทำผิดบาป ภายหลังที่น้ำท่วมโลก แล้วไม่นานนักมนุษย์ก็มีรูปร่างเล็กลงและมีอายุน้อยลงCChTh 373.2

  ในการเลือกอาหารสำหรับมนุษย์ในสวนเอเด็น พระ เจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่า อาหารชนิดไหนเป็นอาหารที่ดีที่ สุด ในการเลือกอาหารสำหรับพวกยิศราเอล พระองค์ก็ได้ ทรงสอนเขาเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงนำพวกยิศราเอล ออกจากประเทศอียิปต์ และทรงอบรมสั่งสอนเขาเพื่อเขา จะได้เป็นพลไพร่ของพระองค์ โดยอาศัยพวกยิศราเอล พระองค์ทรงปรารถนาจะอวยพระและสอนมนุษย์ทั่วโลกพระ องค์ได้จัดอาหารอย่างดีที่สุดสำหรับพวกยิศราเอล มิใช่ อาหรจำพวกเนื้อสัตว์ แต่เป็นอาหารชนิดหนึ่ง เรียกว่า “มานา” (อาหารจากสวรรค์) แต่พวกยิศราเอลไม่พอใจ และบ่นอยากจะรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ เหมือน เมื่อครั้งที่เขาอยู่ในประเทศอียิปต์ พระองค์จึงประทานอา- หารเนื้อสัตว์แก่เขา แต่พวกยิศราเอลไม่ได้รับประทานอา- หารเนื้ออยู่นานนัก เพราะการรับประทานอาหารชนิดนี้ทำ ให้เกิดโรคและมีคนตายหลายพันคน แต่พวกยิศราเอลก็ ไม่มีความเต็มใจที่จะเลิกรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ เขายัง ไม่มีความพอใจและบ่นเรื่องนี้ต่อไปเรื่อย ๆ บางครั้งก็บ่น ลับ ๆ และบางครั้งก็บ่นอย่างเปิดเผย พระเจ้าจึงมิได้ทรง วางกฎข้อบังคับตายตัวเกี่ยวกับการห้ามพวกยิศราเอล รับ- ประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์CChTh 374.1

  ภายหลังที่พวกยิศราเอลได้เข้าไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ใน แผ่นดินคะนาอันแล้ว พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้เขารับประ ทานเนื้อสัตว์ แต่ทรงวางกฎเกฎฑ์เกี่ยวกับการรับประทาน เนื้อสัตว์ไว้อย่างเคร่งครัด ผลร้ายจากการรับประทานเนื้อ สัตว์จึงค่อยลดน้อยลง พระเจ้าทรงห้ามพวกยิศราเอลรับ- ประทานเนื้อหมู และเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ เช่น นก ปลา และปลาที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเป็นอาหารที่ไม่สะอาด แม้- แต่อาหารจำพวกเนื้อที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้รับประทานได้ พระองค์ก็ทรงห้ามรับประทานเลือดและไขมันของสัตว์นั้นCChTh 375.1

  สัตว์ที่จะใช้เนื้อเป็นอาหารได้นั้น จะต้องเป็นสัตว์ที่ แข็งแรงดีไม่มีโรค เนื้อสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่น ๆ กัดตายหรือ ตายเอง หรือสัตว์ที่ถูกฆ่าแล้วและไม่ได้กอกโลหิตออกจน หมด จะนำมาใช้เป็นอาหารไม่ได้CChTh 376.1

  พวกยิศราเอลต้องได้รับความพินาศมากมาย เพราะ การที่เขามิได้รับประทานอาหารตามแผนการที่พระเจ้าทรง- กำหนดไว้ เขาต้องการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ และเขาต้องได้รับผลอันชั่วร้ายเนื่องจากการรับประทานอา- หารชนิดนั้น เขามิได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าใน เรื่องที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร พระยะโฮวา “ได้ทรง โปรดประทานตามคำทูลขอของเขา แต่ได้ทรงกระทำให้จิต ใจของเขาห่อเหี่ยวไป” เขาตีราคาสิ่งของที่มีอยู่ในแผ่นดิน โลกสูงยิ่งกว่าสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณจิต และเขามิได้ก้าวขึ้น สู่มาตรฐานอันสูงของพระเจ้าCChTh 376.2

  คนทั้งหลายที่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ได้รับ ประทานแต่ข้าวและผักที่สัตว์เหล่านั้นกินแล้ว เพราะสัตว์ ได้รับสิ่งบำรุงเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตจากอาหารเหล่านี้สิ่งสำหรับบำรุงเลี้ยงชีวิตที่มีอยู่ในเมล็ดข้าวย่อมผ่านเข้าไป สู่ร่างกายของผู้รับประทาน เราได้รับสิ่งนี้โดยรับประทาน เนื้อสัตว์ จะเป็นการดียิ่งขึ้นสักเพียงไร ถ้าเราได้รับสิ่ง เหล่านี้โดยตรงในการที่เราได้รับประทานอาหารตามที่พระ- เจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราCChTh 376.3