Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ชีวิตของพระเจ้าในจิตวิญญาณ
  เป็นความหวังอย่างเดียวของมนุษย์

  ศาสนาของพระคัมภีร์ ไม่ได้ทำให้เกิดผลร้ายแก่สุข- ภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อิทธิพลของพระวิญญาณของ พระเจ้า เป็นยาดีที่สุดสำหรับบำบัดรักษาโรค บรรดาชาว สวรรค์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ถ้าเราระลึกถึงสิ่งนี้ เราก็จะพยายามรักษาร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีCChTh 343.1

  ศาสนาเปรียบเหมือนธารน้ำที่ไหลรินอยู่เรื่อย ๆ ซึ่ง พวกคริสเตียนจะดื่มได้ตามความพอใจ และธารน้ำนั้น จะ ไม่เหือดแห้งไปCChTh 343.2

  สภาพแห่งจิตใจของเรามีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขภาพแห่ง ร่างกายของเรา ถ้าจิตใจเราไม่มีเรื่องวิตกกังวลและมีความ สุขเนื่องจากการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกและเรามีความ พอใจในการที่ได้ช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข เราก็จะรู้สึกสดชื่น รื่นเริง และการที่เป็นเช่นนี้ จะช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ใน ร่างกายเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี การหมุนเวียนของ โลหิตในร่างกายเราจะสะดวกยิ่งขึ้นและร่างกายเราจะแข็งแรง พระพรของพระเจ้าเป็นอำนาจที่จะช่วยรักษาเราให้หายจาก โรคได้ และคนทั้งหลายที่ช่วยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะรู้ สึกว่าเขามีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชีวิตและจิตใจของเขาCChTh 343.3

  เมื่อคนทั้งหลายที่ทำผิดบาป ยอมมอบถวายจิตใจแก่ พระเจ้า พระองค์ก็จะโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่และประ พฤติดี เขาจะมีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าอย่างแจ่ม แจ้งยิ่งขึ้น และเขาจะยึดพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขา แม้แต่ สุขภาพของร่างกายเขาก็จะดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่า เขาได้รับ ความปลอดภัยในพระคริสต์CChTh 344.1

  มนุษย์เราควรจะเรียนรู้ว่า เขาจะยอมเชื่อฟังคำของ พระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับพระคุณของพระคริสต์ พระคุณ ของพระคริสต์ช่วยให้มนุษย์มีอำนาจที่จะยอมเชื่อฟัง และ ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า สิ่งนี้แหละได้ช่วยให้ มนุษย์สามารถละทิ้งอุปนิสัยที่ชั่วร้ายได้ การประพฤติตาม พระบัญญัติของพระเจ้า เป็นอำนาจอย่างเดียวที่สามารถจะ ชักนำเขาให้ดำเนินไปตามทางชอบธรรมCChTh 344.2

  เมื่อเรายอมรับกิตติคุณประเสริฐของพระเจ้า กิตติคุณ ของพระองค์ จะช่วยรักษาเราให้หายจากโรคที่เกิดขึ้นเนื่อง จากความผิดบาป พระสุริยันแห่งความชอบธรรมได้ส่ง สว่างแก่มนษย์ “พร้อมด้วยปีกที่เยียวยารักษาได้” สิ่ง สารพัตรที่โลกนี้ให้แก่เราไม่สามารถจะรักษาหัวใจที่ชอกช้ำ ร้าวสลายได้ หรือช่วยให้เรามีความสงบสุขในจิตใจ ช่วย ให้เราคลายวิตกกังวลและช่วยกำจัดโรคร้ายจากร่างกายเรา ชื่อเสียง เกียรติยศและสติปัญญา...สิ่งเหล่านี้ไม่มีอำนาจ ที่จะช่วยให้จิตใจที่มีความทุกข์โศกกลับชื่นชมยินดีหรือช่วย ให้ชีวิตที่เสื่อมไปกลับคืนดีได้ ชีวิตของพระเจ้าในจิตวิญ- ญาณเป็นความหวังอย่างเดียวของมนุษย์CChTh 345.1

  ความรักที่พระคริสต์ประทานแก่เรา จะช่วยให้เรามี กำลังใจเข้มแข็งและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเรา...สมอง หัวใจ เส้นประสาท... จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ความรักของพระคริสต์ช่วยให้เรามีจิตใจร่าเริง เราจะไม่มี ความทุกข์โศกและความวิตกกังวล ที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อย หน่ายต่อชีวิตอีกต่อไป จิตใจเราจะสงบเยือกเย็น ความรัก ของพระคริสต์จะทำให้ความชื่นชมยินดีบังเกิดขึ้นในจิตวิญ- ญาณของเรา...ความชื่นชมยินดีที่ไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถ จะทำลายเสียได้...ความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ...ความชื่นชมยินดีที่ช่วยให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์และมีชีวิต ชีวาCChTh 345.2

  คำตรัสของพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่ว่า “บรรดาผู้ ลำบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย พักผ่อนเป็นสุข” เป็นยาขนานเอกสำหรับบำบัดรักษาโรค ภัยทางร่างกาย ทางสมองและจิตวิญญาณ แม้ว่ามนุษย์จะ ได้นำความทุกข์ทรมานมาสู่ตัวเองเพราะเขาทำความผิดบาป พระเจ้าก็ทรงพระเมตตากรุณาต่อมนุษย์ทั้งหลาย พระองค์ จะทรงช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากความผิดบาป พระองค์ จะทำสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ สำหรับคนทั้งหลายที่ไว้วางใจใน พระองค์CChTh 346.1