Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 45—การฝึกหัดอบรมอย่างถูกต้อง และการศึกษาของบุตรของเรา

  อิทธิพลที่มีแพร่หลายอยู่ทั่วโลก คือการที่จะปล่อยให้ คนหนุ่มสาวทำอะไร ๆ ตามที่เขาพอใจ บิดามารดาบางคน เข้าใจว่าเด็ก ๆ ที่ซุกซน และประพฤติตัวเกะกะเกเร เมื่อ เติบโตเป็นหนุ่มสาวอายุ 17-18 ก็จะรู้จักผิดชอบและละทิ้ง นิสัยชั่วร้าย แล้วกลับประพฤติตัวดีได้ และในที่สุดเขาก็ สามารถจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ ความ เข้าใจเช่นนี้ เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากมาย ตลอดระยะ หลายปีเขาได้ปล่อยให้ศัตรูหว่านเมล็ดพืชลงในสวนแห่งจิต ใจของเขา เขามีความเชื่อและประพฤติตามหลักเกณฑ์ที่ผิด และกิจการที่เขากระทำนั้นมิได้บังเกิดผลCChTh 256.1

  ซาตานเป็นศัตรูที่ร้ายกาจ มันมีอุบายเล่ห์เหลี่ยมและ มีไหวพริบเฉลียวฉลาด สามารถล่อลวงมนุษย์ให้หลงกระทำ ผิดได้ เมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดกล่าววาจาอย่างไม่ระมัดระวัง และ ชักจูงคนหนุ่มสาวไปสู่ภัยอันตราย (อาจจะกล่าวยกย่อง ชมเชย หรือกล่าวถ้อยคำใด ๆ ที่ทำให้คนหนุ่มสาวคิดว่า ความผิดบาปที่เขากระทำมิใช่สิ่งที่ร้ายแรง) ซาตานก็รีบ ฉวยโอกาสหว่านเมล็ดพืชที่ชั่วร้ายให้เจริญงอกงาม เพื่อจะ ได้บังเกิดผลมากมาย บิดามารดาบางคนปล่อยให้บุตรปลูก สร้างอุปนิสัยที่ผิดขึ้น และเราจะได้เห็นอุปนิสัยนั้นปรากฎ อยู่ตลอดชีวิต ความผิดบาปนี้ตกอยู่กับบิดามารดา เด็ก ๆ เหล่านี้อาจจะแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ถ้าหากเขาไม่มี พระคุณของพระเจ้าอยู่ในจิตใจ และมิได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าเขาจะกระทำสิ่งใด ๆ อุปนิสัยเดิมของเขา ย่อมจะปรากฎให้เราเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำและเด็กๆ เหล่านั้นแสดงอุปนิสัยที่บิดามารดาของเขายอมให้เขาเป็นผู้ ปลูกสร้างขึ้นCChTh 256.2

  บิดามารดาต้องปกครองบุตร ต้องช่วยปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่บกพร่องของบุตร และสอนให้บุตรรู้จักบังคับตัวเอง มิฉะนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงทำลายเด็กเหล่านั้น ให้พินาศไป ในวันแห่งความพิโรธของพระองค์ และบิดามารดาที่มิได้ อบรมสั่งสอนบุตรให้ประพฤติดี จะต้องรับผิดชอบในการที่ บุตรของเขาประพฤติผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้ของ พระเจ้า จะต้องปกครองครอบครัวของตน และสั่งสอนให้ ทุก ๆ คนในครอบครัวประพฤติแต่สิ่งที่ดี ข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้าเขาไม่สามารถจะปกครองผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเขาได้ อย่างดีแล้ว เขาก็ย่อมไม่สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไร ๆ เกี่ยวกับคริสต์จักรได้ ก่อนอื่นเขาจะต้องจัดวางระเบียบ ภายในครอบครัวให้เรียบร้อยแล้ว เขาจึงจะมีอิทธิพลที่จะ ชักจูงคนอื่น ๆ ให้ประพฤติดี และสามารถจัดทำอะไร ๆ เกี่ยวกับคริสต์จักรได้CChTh 257.1

  บุตรชายและบุตรหญิงทุก ๆ คน ควรจะบอกให้บิดา มารดาทราบเมื่อเขามีธุระต้องออกจากบ้านในเวลากลางคืน บิดามารดาควรทราบว่าบุตรของเขาคบเพื่อนฝูงชนิดไร และ บุตรเหล่านั้นใช้เวลาในตอนเย็นที่บ้านใครCChTh 258.1

  มนุษย์ไม่สามารถจะเรียนรู้อะไร ๆ ได้มากไปกว่าพระ เจ้า และไม่มีแผนการสำหรับปกครองบุตรให้ดียิ่งไปกว่า แผนการที่พระเจ้าประทานให้เขา ใครเล่าจะสามารถเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็ก ๆ ทั้งหลายต้องการมากยิ่งไปกว่าพระผู้ สร้าง? ใครเล่าจะมีความสนใจในความเป็นอยู่ของเด็ก เหล่านั้นมากยิ่งไปกว่าพระองค์ผู้ทรงซื้อเขาทั้งหลายไว้ด้วย พระโลหิตของพระองค์? ถ้าเด็กๆเหล่านั้นหมั่นศึกษาเล่า เรียนพระคำของพระเจ้าและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์ ด้วยความซื่อสัตย์ บิดามารดาก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์ เพราะ เด็กเหล่านั้นประพฤติชั่วร้ายCChTh 258.2

  เด็กๆมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและการอบรมสั่งสอน ที่จะช่วยให้เขาเป็นคนมีประโยชน์ ให้เป็นที่รักใคร่นับถือ ของสังคมในโลกนี้ และทำให้เขาเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้ เข้าร่วมในสังคมของผู้บริสุทธิ์ในแผ่นดินสวรรค์ คนหนุ่ม สาวควรจะได้รับคำสั่งสอนว่า ความเป็นอยู่ของเขาทั้งใน โลกนี้และโลกหน้าจะดีหรือชั่วนั้นย่อมสุดแล้วแต่อุปนิสัยที่ เขาปลูกสร้างขึ้นในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวCChTh 259.1

  ชายหญิงหลายคนที่แสดงตนว่าเขาเป็นผู้ที่ยกย่องนับ ถือพระคัมภีร์ และประพฤติตามคำสอนของพระคัมภีร์ มิได้ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนในพระคัมภีร์นั้นหลายอย่าง เขาอบรม สั่งสอนบุตรตามความพอใจของเขาเอง มากกว่ายอมปฏิบัติ ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่มีปรากฎในพระคัมภีร์ การ ละเลยต่อหน้าที่เช่นนี้ ทำให้จิตวิญญาณหลายพันดวงต้อง พินาศไป ในพระคัมภีร์มีระเบียบวินัยสำหรับฝึกฝนอบรม เด็ก ๆ อย่างถูกต้อง ถ้าบิดามารดายอมปฏิบัติตามที่พระเจ้า ทรงปรารถนาทุกวันนี้ เราก็จะได้เห็นคนหนุ่มสาวที่มีความ ประพฤติดีเรียบร้อย แต่บิดามารดาที่แสดงตนว่าเป็นผู้อ่าน พระคัมภีร์และประพฤติตามคำสอนของพระคัมภีร์ ได้กระ ทำสิ่งที่ขัดแย้งต่อคำสอนของพระคัมภีร์ เราได้ยินเสียงร้อง แสดงความทุกข์โศก และความปวดร้าวใจของบิดามารดา เมื่อเห็นบุตรของเขาประพฤติชั่วร้าย แต่เขามิได้เฉลียวใจ เลยแม้แต่น้อยว่าเขาเองเป็นผู้ที่ตามใจบุตรในทางที่ผิดแล้ว นำความทุกข์โศกมาสู่ตัวเอง และทำให้บุตรของเขาถึงซึ่ง ความพินาศ เขามิได้ระลึกว่าพระเจ้าทรงมอบหมายให้เขา เป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะอบรมสั่งสอนบุตรให้มีอุปนิสัยที่ ถูกต้องตั้งแต่บุตรนั้นยังเยาว์วัยCChTh 259.2

  เด็กๆที่เป็นคริสเตียนจะมีความนิยมชมชื่นในความรัก และความพึงพอใจของบิดามารดาผู้เกรงกลัวพระเจ้ามากยิ่ง กว่าสิ่งใด ๆ ในโลก เขาจะรักและนับถือบิดามารดา และ สิ่งสำคัญที่เขาจะต้องเรียนรู้ในชีวิต คือการที่จะทำให้บิดา มารดามีความสุข ในยุคนี้ที่เด็ก ๆ ไม่ยอมเชื่อฟังคำบิดา มารดา เด็ก ๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้อง ไม่ใคร่จะเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ๆ เขาพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา มีบิดามารดาหลายคนที่รักใคร่และทำอะไร ๆ เพื่อบุตร แต่ บุตรไม่มีความกตัญญูรู้คุณและไม่เคารพนับถือบิดามารดาCChTh 260.1

  พูดกันตามส่วนมากแล้ว ความสุขในอนาคตของบุตร ขึ้นอยู่กับบิดามารดา บิดามารดามีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตร ให้มีอุปนิสัยดีและหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ ๆ สำคัญมาก บุตรจะ ประพฤติตามคำสั่งสอนที่เขาได้รับจากบิดามารดาเมื่อเยาว์-วัยไปจนตลอดชีวิต บิดามารดาหว่านเมล็ดพืชที่จะเจริญ งอกงามและบังเกิดผลดีหรือชั่ว เขาสามารถจะทำให้ชีวิต ของบุตรมีความสุขหรือเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ได้CChTh 261.1