Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คู่สมรสต้องมีความเห็นสอดคล้องต้องกัน

  ในบางครั้งผู้ที่ไม่เชื่อถือ มีความประพฤติดีและมีคุณ สมบัติเหมาะสมจะเป็นคู่ครองที่ดีทุกอย่าง มีข้อบกพร่อง อย่างเดียวคือเขาไม่ได้เป็นคริสเตียน แม้ว่าผู้เชื่อถือบาง คนที่คิดว่าจะแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อได้เลิกล้มความคิดนั้น เสียแต่ก็มีเก้าในสิบราย ที่ยอมแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือ ความเสื่อมทางฝ่ายวิญญาณจิตได้เริ่มขึ้นตั้งแต่คู่สมรสกล่าว คำปฏิญาณในโบสถ์ คู่สมรสไม่มีความร้อนรนในเรื่องที่ เกี่ยวกับศาสนา ยิ่งนานวันสิ่งที่เขายึดมั่นในชีวิตก็ยิ่งสูญ หายไป ยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งเหินห่างจากพระเจ้า เพราะ เขาไม่มีสิ่งที่จะเป็นหลักสำหรับยึดไว้ จนกระทั่งในที่สุด ทั้งสองคนยืนอยู่เคียงข้างกัน ภายใต้ร่มธงสีดำของซาตาน เมื่อมีงานเลี้ยงฉลองในวันสมรส คู่สมรสก็สนุกสนานรื่น เริงกับพวกที่ได้รับเชิญมาในงาน และมิได้เอาใจใส่ต่อหน้า ที่ของเขาในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ในครอบครัวใหม่ คู่สมรสไม่ได้มีความสนใจในเวลาที่เขาใช้ในการอธิษฐาน ทั้งสองคนได้แต่งงานกันด้วยความสมัครใจ และไม่ยอม ต้อนรับพระเยซูไว้ในครอบครัวของเขาCChTh 57.1

  ในตอนแรก ๆ ผู้ที่ไม่เชื่อถืออาจจะไม่แสดงว่า เขามี ความเห็นที่ขัดแย้งต่อศาสนา ที่สามีหรือภรรยาของเขานับ ถือ แต่เมื่อถูกชักชวนให้อ่านหรือศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ ผู้ที่ไม่เชื่อถือก็เกิดความเบื่อหน่ายและพูดว่า “เธอแต่งงาน กับฉันทั้ง ๆ ที่เธอก็รู้ดีแล้วว่า ฉันไม่ได้เป็นคริสเตียน ฉันไม่ต้องการให้เธอรบกวนให้รำคาญใจ ตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้ เข้าใจว่า ฉันจะไม่ยอมสนทนากับเธอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาของเธออีกเลย” ถ้าหากผู้ที่เชื่อถือจะแสดงความ สนใจในศาสนา ก็ดูเหมือนว่าเขาได้กระทำสิ่งที่ขัดแย้งต่อ ความคิดเห็นของคู่สมรสของเขาอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีความสน ใจในความเชื่อของพวกคริสเตียนCChTh 58.1

  ผู้ที่เชื่อถือคิดว่า เมื่อเขาแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อเขา ก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามผู้ที่เขาแต่งงานด้วย ทั้งสองคนคบ หาเพื่อนฝูงที่มีใจฝักใฝ่ในทางโลกและสนุกรื่นเริงกัน ที แรกผู้ที่เชื่อถือจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำเช่นนั้น ยิ่งนานวัน เขาก็ยิ่งมีความเชื่อน้องลงทุกที ความเชื่อของเขาเปลี่ยน เป็นความระแวงสงสัย ไม่มีใครคิดว่าผู้ที่เคยมีความเชื่อ ถืออันมั่นคงในพระเยซูจะกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อถือ การ แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อนำความเปลี่ยนแปลงมามากมายCChTh 58.2

  การแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือ เป็นสิ่งที่มีภัยอันตราย ซาตานรู้ดีว่าเมื่อชายหญิงหลายคนแต่งงานกัน เขาจะไม่มี ความร้อนรนในเรื่องศาสนาเหมือนแต่ก่อน และเขาไม่ได้ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควร เขาละลืมพระคริศต์ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เขาอาจจะพยายามดำเนินชีวิตตามแบบ อย่างของพวกคริสเตียน แต่ความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็น ไปในทางที่ขัดแย้งกัน ครั้งหนึ่งเขามีความชื่นชมยินดีที่จะ พูดถึงความเชื่อและความหวังของเขา แต่ภายหลังที่แต่ง งานแล้วเขาไม่เต็มที่จะกล่าวถึงเรื่องนั้น เพราะทราบ ว่าผู้ที่เขาแต่งงานด้วยไม่มีความสนใจในเรื่องที่เขาพูด ผล ที่เกิดขึ้นคือความเชื่อในความจริงอันประเสริฐได้สูญหาย ไปจากจิตใจของเขา และซาตานวางข่ายแห่งความระแวง สงสัยไว้ล้อมรอบเขาCChTh 59.1

  “คนสองคนจะเดินร่วมทางกันได้หรือ ถ้าหากเขาไม่ มีความสมัคคีปรองดองกัน?” “ถ้าสองคนในพวกท่าน ร่วมใจกันขอสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประ ทานสิ่งนั้นให้ท่าน” แต่ถ้าเราจะพิจารณาดูความเป็นไป ในครอบครัวของผู้เชื่อถือที่แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือแล้ว เราก็จะได้เห็นภาพที่แปลกประหลาด ขณะที่คนหนึ่งกำลัง กราบไหว้นมัสการพระเจ้า อีกคนหนึ่งกลับไม่เอาใจใส ขณะที่คนหนึ่งพยายามแสวงหาชีวิตชั่วนิรันดร์ อีกคนหนึ่ง กำลังเดินไปตามทางแห่งความตายCChTh 60.1

  หลายคนได้ยอมสละละทิ้งพระคริศต์ และชีวิตชั่ว นิรันดร์ ในการที่เขาแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือ ความรักและ ความเชื่อถือมีค่าน้อยสำหรับเขา จนถึงกับเขาสามารถจะ สละละทิ้งพระองค์ไปอยู่ร่วมกับผู้ที่ไม่เชื่อถือหรือ? เขา ยอมแต่งงานกับผู้ที่ไม่มีความรักในพระผู้ช่วยให้รอดผู้ประ- เสริฐ เพราะเขาเห็นว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า สำหรับเขาเลยหรือ ?CChTh 60.2