Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  เมื่อสามีภรรยามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน

  การที่จะจัดระเบียบภายในครอบครัวให้เรียบร้อยโดย ที่สามีภรรยาไม่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนั้น เป็นสิ่งที่ทำ ได้โดยยาก ถ้าหากคู่สามีภรรยาไม่ยอมมอบถวายจิตใจแก่ พระเจ้า เขาก็จะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความ รับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ภายในครอบครัว สามี และภรรยาจะต้องปรึกษาหารือกันในปัญหาที่เกี่ยวกับครอบ ครัวทุกอย่างและมีความรับผิดชอบร่วมกันในกิจการทั้งปวง จึงจะมีชีวิตสมรสที่ผาสุกราบรื่นและมีความรักที่ยั่งยืนนาน ภรรยาควรจะมีความสนใจในสามีเช่นเดียวกับเพื่อนฝูงของ เขา เพราะสามีจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวCChTh 83.3

  เมื่อท่านมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะพิจารณาเกี่ยวกับ ครอบครัวของท่าน จงยอมฟังความคิดเห็นและคำแนะนำ ของหล่อนในเรื่องนั้น ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำอะไรจง ปรึกษาหารือกับภรรยาให้เรียบร้อยเพื่อมิให้มีเรื่องขัดใจกัน ในภายหลัง เพราะในบางครั้งภรรยาของท่านอาจจะไม่มี ความเห็นอย่างเดียวกับท่าน อย่าถือแต่ใจตัวเป็นใหญ่ แต่ จงยอมฟังเสียงและคำแนะนำของภรรยา อย่าถือว่าท่าน สามารถจะทำอะไร ๆ ตามใจได้ทุกอย่างเพราะท่านเป็นหัว หน้าของครอบครัว ท่านควรจะคิดดูว่าภรรยาของท่านมี ความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวด้วยเรื่องที่ท่านนำมาปรึกษาหารือ หล่อน ถ้าเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกันท่านควรพูดชี้แจงกับ หล่อนอย่างมีเหตุผล ถ้าหากภรรยามีความเห็นในทางที่ดี ท่านก็จงยอมตามใจหล่อน และปฏิบัติตามคำแนะนำของ หล่อน ท่านไม่ควรจะคิดว่าคนอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความ เห็นแตกต่างจากท่าน ผู้เป็นคริสเตียนจะไม่มีความคิด เช่นนี้CChTh 84.1

  พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเปิดประตูหัวใจของท่าน ต้อนรับพระเยซู จงเชิญพระองค์เข้าในวิหารแห่งวิญญาณ จิตของท่าน จงช่วยเหลือซึ่งกันและกันฟันฝ่าอุปสรรค ต่าง ๆ ในชีวิตสมรส ท่านจะต้องต่อสู้กับซาตานอย่างเข้ม แข็งเพื่อจะเอาชนะมันได้ และถ้าท่านปรารถนาจะให้พระ เจ้าทรงช่วยท่านในการต่อสู้นี้ ท่านต้องร่วมใจกันในการที่ จะเอาชนะซาตานให้ได้ จงระมัดระวังริมฝีปากของท่าน อย่ากล่าวถ้อยคำใดที่ผิด แม้ว่าท่านจะต้องคุกเข่าลงและ ร้องว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าต่อ สู้กับซาตานผู้เป็นศัตรูแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้า”CChTh 85.1

  ถ้าสามีและภรรยารักและนับถือและไว้วางใจกันเขาได้ ปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระเจ้าโดยครบถ้วนทุกประการ สามี และภรรยาไม่ควรจะทำสิ่งใด ๆ ที่จะทำลายความสงบสุขและ ความสามัคคีปรองดองกันภายในครอบครัว สามีภรรยา ควรแสดงความเมตตาปรานีและรักซึ่งกันและกัน สามีที่ มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักเอาอกเอาใจภรรยาและมีความ รักที่แท้จริงต่อภรรยา จะรู้สึกว่าภรรยาก็มีความรักและเอา อกเอาใจเขาเช่นเดียวกัน ที่ใดที่พระวิญญาณของพระเจ้า สถิตอยู่ที่นั้นจะไม่มีการแก่งแย่งชิงดีกัน และไม่มีการ ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถ้าพระคริสต์อยู่ในครอบครัวใดครอบ ครัวนั้นจะมีความรักและความสามัคคีปรองดองกัน ถ้าพระ คริสต์สถิตอยู่ในจิตใจของคู่สามีภรรยา ทั้งสองคนนั้นก็ จะมีความรักใคร่กันอย่างแท้จริง และไม่มีสิ่งใดที่ผิดพ้อง หมองใจกัน ทั้งสองคนจะพยายามประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม เพื่อเขาจะได้ไปอยู่ในสถานที่ ๆ พระคริสต์เสด็จไปเตรียม ไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์CChTh 85.2

  คนทั้งหลายที่ถือว่าการแต่งงาน คือพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นไว้ และประพฤติตามคำสั่งสอนของ พระองค์ จะทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยมีเหตุผลCChTh 86.1

  ในชีวิตแต่งงานบางครั้งทั้งสามีและภรรยาจะทำตัว เหมือนเด็ก ๆ ที่ขาดการอบรมสั่งสอนที่ดี และมีความคิด เห็นที่ขัดแย้งกัน สามีต้องการจะทำตามใจชอบ และ ภรรยาก็ต้องการจะทำตามใจชอบ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้ กัน การที่เป็นเช่นนี้ทำให้คู่สามีภรรยาไม่มีความสุข สามี และภรรยาควรจะโอนอ่อนผ่อนตามกัน และไม่พยายามที่ จะหาเหตุทะเลาะวิวาทกัน คู่สมรสจะไม่มีความสุขถ้าต่าง ฝ่ายต่างทำตามสิ่งที่ตนพอใจCChTh 86.2

  ถ้าสามีภรรยาไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่มีความ อดทนและไม่มีความรักกันอย่างแท้จริง ก็ไม่มีอำนาจใด ในโลกนี้ที่สามารถจะทำให้เขาครองชีวิตร่วมกันไปได้ตลอด ในการครองชีวิตร่วมกันคู่สามีภรรยาจะต้องมีความรักกัน อย่างแท้จริง และรู้จักเอาอกเอาใจกัน ไม่พยายามบีบบัง คับให้อีกฝ่ายหนึ่งทำตามความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง คู่ สามีภรรยาจะต้องประพฤติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าและ ดำเนินตามทางของพระเยซูคริสต์ เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่มาตร- ฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้สำหรับท่าน ท่านก็จะได้อยู่ร่วมกับ พระเจ้าอย่างใกล้ชิดCChTh 87.1

  พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ขอให้ท่านจำไว้ว่า พระเจ้า เป็นความรัก แลโดยอาศัยพระคุณของพระองค์ สามี ภรรยาสามารถจะทำให้แต่ละฝ่ายมีความสุขได้ ตามที่ท่าน ได้กล่าวคำปฏิญาณไว้เวลาที่ท่านเข้าสู่พิธีสมรสCChTh 87.2

  โดยอาศัยพระคุณของพระคริสต์ ท่านสามารถจะ เอาชนะตัวเองและความเห็นแก่ตัวได้ เมื่อท่านดำเนิน ชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซู เมื่อท่านยอมสละความ สุขของท่านเพื่อผู้อื่น และพยายามช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือของท่าน ท่านก็จะสามารถเอาชนะตัวเอง ได้ ท่านจะรู้จักบังคับและเหนี่ยวรั้งใจตัวเองและแก้ไขสิ่ง ที่บกพร่องในอุปนิสัยของท่าน พระเยซูจะเป็นแสงสว่าง เป็นกำลัง เป็นมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของท่านเพราะ ว่าท่านได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์CChTh 87.3

  * * * * *