Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  อิทธิพลของการแต่งกายตามสมัยนิยม

  การมีใจรักในเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ผู้หญิง ไม่เป็นคนที่สุภาพสงบเสงี่ยมเหมือนพวกผู้หญิงที่เป็นคริส- เตียน การแต่งกายฉูดฉาดและแต่งอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย ทำให้ผู้สวมมีกิเลสในใจและก่อให้เกิดความรู้สึกที่ต่ำในใจ ของผู้ที่ได้เห็น พระเจ้าทรงเห็นว่าการแต่งกายอย่างหรู- หราทำให้เรามีนิสัยที่เสื่อมทราม พระองค์ทรงเห็นว่าเสื้อ ผ้าที่มีราคาแพงทำให้เราไม่ปรารถนาที่จะทำความดีCChTh 232.1

  ข้าพเจ้าขอแนะนำให้พี่น้องของข้าพเจ้าที่เป็นหญิง สาวรุ่นสวมเครื่องแต่งกายอย่างเรียบ ๆ ที่ตัดเย็บได้ง่าย ไม่มีวิธีใดที่ท่านจะสามารถส่องแสงสว่างของท่านไปต่อ หน้าคนทั้งหลายได้ดีกว่าการที่ท่านแต่งกายเรียบ ๆ และมี ความประพฤติเรียบร้อย ท่านสามารถจะแสดงให้ผู้อื่นเห็น ว่าท่านถือว่าสิ่งที่อยู่ฝ่ายสวรรค์มีความสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่ง ที่อยู่ฝ่ายโลกCChTh 232.2

  หลายคนได้แต่งกายอย่างชาวโลกเพื่อจะได้มี อิทธิพลเหนือผู้ที่ไม่เชื่อถือ แต่เขาเข้าใจผิดอย่างมากมาย ในเรื่องนี้ ถ้าเขามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงและ เขาปรารถนาจะใช้อิทธิพลของเขา ในทางที่จะช่วยชักจูง ให้ผู้อื่นได้รับความรอด เขาจะต้องแสดงให้ผู้ที่ไม่เชื่อเห็น ว่าเขามีความเชื่อมั่นในพระคริสต์ และดำเนินชีวิตตามทาง ชอบธรรมและแสดงให้เห็นว่าพวกคริสเตียนมีลักษณะนิสัย ความเป็นอยู่แตกต่างจากชาวโลก ถ้อยคำที่เขาพูดเสื้อ ผ้าที่เขาสวมและการกระทำของเขาจะเป็นพยาน เพื่อพระ- เจ้า แล้วอิทธิพลอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะชักนำเขาไป ในทางที่ดีและแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อถือก็จะทราบว่าเขาได้อยู่กับ พระเยซู ถ้าท่านปรารถนาจะมีอิทธิพลอันดีเหนือคนที่ไม่ เชื่อจงดำเนินตามแบบอย่างของพระคริสต์ เมื่อคนอื่น ๆ เห็นแบบอย่างที่ดีของท่านเขาก็จะทำตามCChTh 233.1

  พี่น้องของข้าพเจ้า จงระมัดระวังอย่าให้มีลักษณะที่ ชั่วร้ายปรากฏในตัวท่าน ในยุคที่เต็มไปด้วยความเสื่อม ทรามนี้ท่านจะไม่ปลอดภัยเลยถ้าท่านไม่ระมัดระวังตัวให้ดี มีผู้หญิงน้อยคนที่เป็นผู้มีคุณสมบัติดีงามและสุภาพสงบ เสงี่ยม ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้ประพฤติตัวให้สุภาพเรียบ ร้อยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ ขอให้ท่าน ระวังรักษาเพชรพลอยที่มีค่าประเสริฐนี้ไว้คือความเสงี่ยม เจียมตัว สิ่งนี้แหละจะช่วยให้ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติดีงาม สมกับที่ท่านเป็นกุลสตรีCChTh 233.2

  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และความสงบเสงี่ยม เจียมตัวเป็นเหมือนโล่ที่ช่วยป้องกันหญิงสาวให้พ้นภัย อันตราย การแต่งกายเรียบร้อยจะทำให้ผู้หญิงเป็นสง่าน่า นับถือ จงแต่งกายตามแบบอย่างของพวกคริสเตียน... กล่าวคือให้แต่งตัวด้วยผ้านุ่งห่มอย่างสุภาพ ให้รู้จักละอาย และหงิมเสงี่ยม ไม่ใช่ถักผมหรือประดับการด้วยเครื่อง ทองคำและมุกดา หรือมีผ้านุ่งห่มอย่างแพง แต่ให้ประดับ กายด้วยกิจการอันดีCChTh 234.1

  หลายคนต้องสูญเสียรสนิยมอันละเอียดประณีต เพราะเขาปรารถนาที่จะแต่งกายตามสมัยนิยม เขาไม่ชอบ ความสวยงามตามธรรมชาติ และชอบใช้เครื่องสำอาง ตบแต่งหน้าให้ดูสวยงาม แต่ความงามชนิดหาใช่ความงาม ที่แท้จริงไม่ เขายอมเสียเวลาและเงินทองมากมายเพื่อจะ ทำตัวเป็นคนทันสมัยCChTh 234.2

  พี่น้องของข้าพเจ้า การที่ท่านแต่งกายงดงามหรูหรา และประดับร่างด้วยแพรพรรณและเครื่องเพชรนิลจินดาจะ ไม่แสดงให้คนอื่น ๆ เห็นว่า ท่านมีความเชื่อถือในพระเจ้า อย่างแท้จริง และประพฤติตามคำสอนของพระองค์ คนที่ ช่างสังเกตและมีสติปัญญารอบคอบจะรู้สึกว่า การที่ท่าน พยายามตบแต่งเรือนร่างภายนอกของท่านให้สวยงามนั้น แสดงว่า ท่านเป็นคนเย่อหยิ่งและอ่อนแอ และไม่มีใจ เข้มแข็งCChTh 235.1

  มีเสื้อผ้าอย่างหนึ่งซึ่งเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวทุก ๆ คนควรจะแสวงหาไว้สำหรับตนเอง สิ่งนี้คือความชอบ ธรรมของบรรดาสาธุชน ถ้าหากเขาจะมีใจกระตือรือร้นที่ จะแสวงหาเสื้อนี้เหมือนอย่างที่เขาแสวงหาเสื้อผ้าที่สวย งามตามสมัยนิยม ในไม่ช้าเขาก็จะได้ปกคลุมร่างด้วย ความชอบธรรมของพระคริสต์ และชื่อของเขาจะไม่ลบ ออกจากสมุดทะเบียนประจำชีพ ผู้ที่เป็นมารดาควรจะ อธิษฐานเช่นเดียวกับเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวว่า “ข้าแต่ พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเนรมิตใจสะอาดให้แก่ข้าพเจ้า และขอทรงชุบย้อมน้ำใจภายในของข้าพเจ้าให้เป็นของ ใหม่” (บทเพลงสรรเสริญบทที่ 51 ข้อ 10) จิตใจที่ บริสุทธิ์และอุปนิสัยที่ดีมีค่าประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ คนทั้ง หลายที่จิตใจบริสุทธิ์พวกเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นพระเจ้าCChTh 235.2

  * * * * *