Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 26—พิธีถือระลึกศีล

  หมายสำคัญแห่งพระวิหารของพระเจ้า เป็นสิ่งที่เรา เข้าใจได้โดยง่าย และความจริงที่หมายสำคัญเหล่านั้นเล็ง ถึงมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งสำหรับเราCChTh 11.1

  พระคริศต์ทรงยืนอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของพิธี ทางศาสนาสองพิธี และงานฉลองรื่นเริงที่สำคัญเกี่ยวกับ สองพิธีนั้น พระเยซูลูกแกะของพระเจ้าที่ปราศจากจุด พิการด่างพร้อย กำลังจะถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา เพื่อไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ทั้งปวง และโดยการกระทำ เช่นนั้นพระองค์ได้ทรงเลิกล้มพิธีต่าง ๆ ทางศาสนาที่จัดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความตายของพระองค์เมื่อสี่พัน ปีมาแล้ว ขณะที่พระเยซูทรงกินเลี้ยงปัศคาร่วมกับเหล่า สาวกของพระองค์ พระองค์ได้ทรงตั้งพิธีใหม่ขึ้นแทนพิธี เก่า เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ งานฉลองรื่นเริงประจำชาติของพวกยิวจะต้องเลิกล้มตลอด กาล พวกที่ติดตามพระเยซูในทุกดินแดนตลอดทุกยุคทุก สมัยจะต้องถือรักษาพิธีที่พระคริศต์ได้ทรงตั้งไว้ แทนพิธี เก่าของพวกยิวในสมัยโบราณCChTh 11.2

  พิธีเลี้ยงฉลองปัศคาเป็นพิธีที่ตั้งขึ้นไว้สำหรับระลึก ถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยพวกยิศราเอล ให้พ้นจากการเป็น ทาสในแผ่นดินอายฆุบโต พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า เมื่อเวลา ผ่านพ้นไปปีแล้วปีเล่า เมื่อพวกเด็ก ๆ พากันถามถึงความ หมายของพิธีนี้ ให้พวกผู้ใหญ่เล่าประวัติของพิธีนี้ให้เด็ก ๆ เหล่านั้นฟัง โดยประการฉะนี้แหละ ทุก ๆ คนจะได้ระลึก ถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยพวกยิศราเอลให้พ้นจากความเป็น ทาสอย่างน่ามหัศจรรย์CChTh 12.1

  ตามแบบอย่างของพระเจ้า พระคริสต์ไม่มีการกีดกัน ไม่ให้คนนั้นคนนี้ถือศีลระลึก แต่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำ ผิดบาปอย่างเปิดเผย ผู้นั้นย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วม ในพิธีรับถือศีลระลึก พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสอน ข้อนี้ไว้อย่างแจ่มแจ้ง (1 โกรินโธบท 5:11) แต่นอก เหนือไปจากข้อความที่มีกล่าวไว้นี้ ไม่มีผู้ใดสามารถจะ ตัดสินได้ พระเจ้ามิได้ทรงมอบหมายให้มนุษย์เป็นผู้ชี้ขาด ว่าใครจะเข้ามาร่วมในโอกาสเหล่านี้ได้ เพราะใครเล่าที่ สามารถอ่านจิตใจได้ ? ใครเล่าที่สามารถจะชี้ให้เห็นความ แตกต่างกันระหว่างข้าวละมานกับข้าวสาลี? จงให้ทุกคน พิจารณาดูจิตใจของตนเสียก่อนแล้วจึงกินขนมปังนี้และดื่ม จากจอกนี้ เหตุฉะนั้น ถ้าคนหนึ่งคนใดมากินขนมปังนี้และ ดื่มจากจอกขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามอย่างที่ไม่สมควรคน นั้นก็ผิดต่อพระกาย และต่อพระโลหิตขององค์พระผู้เป็น เจ้า ด้วยว่าคนที่กินและดื่มตามอย่างที่ไม่สมควรก็กินและ ดื่มให้เป็นที่ปรับโทษแก่ตัวเอง เพราะมิได้สังเกตพระกาย ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (1 โกรินโธบท 11:28,27,29)CChTh 12.2

  ไม่มีใครที่สมควรจะแยกตัวเองจากการถือศีลระลึก เพราะบางคนที่ไม่สมควรจะถือศีลระลึก เข้ามีส่วนร่วมใน พิธีนั้นด้วย สาวกทุก ๆ คนได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการ ถือศีลระลึกอย่างเปิดเผยและโดยการกระทำเช่นนั้นเขาได้ เป็นพยานว่า เขาได้ยอมรับพระคริศต์เป็นพระผู้ช่วยให้ รอดส่วนตัวของเขาCChTh 13.1

  ในการที่พระคริศต์เสวยขนมปังและดื่มน้ำองุ่นกับ เหล่าสาวกของพระองค์ พระคริศต์ได้ปฏิญาณพระองค์เอง เป็นพระผู้ไถ่ของพวกเหล่านั้น พระองค์ทรงมอบหมายคำ สัญญาใหม่ให้เขา โดยทำสัญญานี้ทุก ๆ คนที่ยอมรับพระ องค์ได้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วม กับพระคริศต์ โดยคำสัญญานี้ทุกๆ คนที่เชื่อถือในพระ คริศต์จะได้รับพรทุก ๆ อย่าง ที่พระเจ้าประทานให้เขาสำ- หรับชีวิตนี้และชีวิตในพิภพใหม่ คำสัญญานี้มีพระโลหิต ของพระเยซูเป็นเครื่องรับประกัน การถือศีลระลึกนี้ช่วยให้ เหล่าสาวกระลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระคริศต์ โดยการที่พระองค์ทรงยอมปลงพระชนม์ เพื่อไถ่ความผิด บาปของมนุษย์ทั้งหลายCChTh 13.2