Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ผลที่เกิดจากการพูดกล่าวร้ายผู้อื่น

  ซาตานได้ใช้การพูดกล่าวร้ายผู้อื่นเป็นวิธีที่จะก่อให้ เกิดการแก่งแย่งชิงดี ความวิวาทบาดหมางใจกัน และการ แตกแยกกันในระหว่างหมู่คณะ ทำให้ความเชื่อของหลาย คนในพวกเราเสื่อมคลายลง เพราะเหตุนี้เราไม่ควรทำตัว เป็นคนปากมากชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น และทำให้พวกพี่ น้องของเราเกิดแตกแยกกัน เราไม่ควรจะกล่าวร้ายผู้รับใช้ ของพระเจ้า เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการลบหลู่ดูหมิ่น พระองค์ พระเยซูตรัสว่า “ซึ่งท่านได้กระทำแก่ผู้เล็กน้อย ที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนท่านได้กระทำ แก่เราด้วย” (มัดธายบท 25 ข้อ 40) เพราะเหตุนี้ เมื่อ- เราพูดนินทาว่าร้ายผู้รับใช้ของพระองค์เราได้ดูหมิ่นเหยียด หยามพระองค์ด้วยCChTh 218.2

  บางคนมีหน้าที่ๆจะช่วยยกย่องเชิดชูและให้เกียรติแก่ ผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่แทนที่จะทำเช่นนั้นเขากลับพูดจา เหยียดหยามและไม่แสดงความนับถือต่อผู้รับใช้ของพระ- องค์ พวกเด็ก ๆ ได้ยินถ้อยคำที่พวกเหล่านั้นพูดเหยียด- หยามผู้รับใช้ของพระเจ้า เขาได้ยินพวกเหล่านั้นพูด ล้อเลียนผู้รับใช้ของพระองค์ ในไม่ช้าเด็กเหล่านั้นก็อยาก จะทำตามอย่างพวกเหล่านั้นบ้าง พวกผู้ใหญ่ได้วางแบบ อย่างที่ไม่ดีแก่เด็ก ๆ และทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นขาดความ เคารพนับถือผู้รับใช้ของพระเจ้าCChTh 219.1

  ในสถานที่ใดที่มีความชั่วร้าย ในสถานที่นั้นย่อมมี ความเสื่อมทรามฝ่ายวิญญาณจิต บิดามารดาของเด็ก ๆ เหล่านั้นซึ่งมีดวงตามืดมนเพราะซาตานล่อลวงเขาให้หลง กระทำผิดมีความสงสัยว่า เหตุไรบุตรของเขาจึงไม่มีความ เชื่อและสงสัยความจริงของพระคัมภีร์ เขาสงสัยว่าเหตุไร เขาจึงรู้สึกว่า เป็นการยากที่จะชักจูงให้เด็ก ๆ เหล่านั้นมี ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ถ้าเขามีดวงตาฝ่าย วิญญาณจิต เขาก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะเขาเองได้แสดงความอิจฉาริษยาและไม่ไว้วางใจใน พระเจ้า สิ่งนี้มีอิทธิพลสามารถชักจูงบุตรของเขาไปใน ทางที่ผิด โดยประการฉะนี้แหละพวกนอกศาสนาหลายคน ได้รับการอบรมสั่งสอนในวงครอบครัวของผู้ที่แสดงตนว่า เป็นคริสเตียนCChTh 219.2

  มีหลายคนที่ชอบพูดนินทาว่าร้ายผู้ที่มีความรับผิดชอบ ในคริสตจักรและเอาใจใส่ต่อข้อบกพร่องของคนเหล่านั้น เขามองไม่เห็นว่า คนเหล่านั้นได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ใน คริสตจักรซึ่งตัวเขาเองไม่สามารถจะทำได้CChTh 220.1

  แต่คนทั้งหลายที่ชอบพูดพล่อย ๆ โดยไม่ระมัดระวัง ถ้อยคำที่พูดออกมา และยึดมั่นในความพอใจของตนเอง เช่นเดียวกับเห็ดราที่มีรากยึดแน่นกับก้อนหิน คนเหล่านี้ จะไม่มีความเจริญในด้านที่เกี่ยวกับวิญญาณจิต เพราะเขา มัวแต่เอาใจใส่ในข้อบกพร่อง และความผิดพลาดของคน อื่น ๆ อยู่เรื่อย ๆ เขาไม่สามารถจะมองเห็นการกระทำที่ดี ความไม่เห็นแก่ตัว ความกล้าหาญและการเสียสละของผู้ อื่น ชีวิตของเขาไม่ขึ้นในทางที่ดีเพราะเขามัวแต่คิดถึง ความผิดพลาดของคนอื่น ๆ เขาไม่มีใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ตามแบบอย่างของพวกคริสเตียนที่ดี ยิ่งนานวันจิตใจของ เขาก็ยิ่งเสื่อมทรามลง เขาเป็นคนใจแคบและมองเห็นแต่ ความผิดของผู้อื่นCChTh 220.2

  สมาชิกของคริสต์จักรและคนทั้งหลายที่ทำกิจการของ พระเจ้าจะต้องต่อสู้กับความยากลำบาก พระเจ้าโปรดให้ คนเหล่านั้นได้รับความยากลำบากเพื่อจะทดลองความเชื่อ ของเขา เมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับความยากลำบากเขา จะแสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าและกิจการของ พระองค์มากเพียงไร ในเวลานั้นขออย่าให้ผู้รับใช้ของ พระเจ้าเกิดความท้อถอยและความระแวงสงสัย และไม่มี ความเชื่อในพระเจ้า อย่าพูดติดเตียนคนทั้งหลายที่ต้องรับ ผิดชอบในกิจการของพระเจ้า อย่าพูดติเตียนผู้รับใช้ของ พระเจ้าในครอบครัวของท่านCChTh 221.1

  บิดามารดาที่ชอบพูดติเตียนผู้รับใช้ของพระเจ้าให้บุตร ได้ยิน มิได้สอนบุตรให้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะช่วยให้เขาได้รับ ความรอด การที่บิดามารดาพูดติเตียนผู้รับใช้ของพระเจ้า ในครอบครัวทำให้เด็กขาดความเชื่อและความไว้วางใจCChTh 222.1

  คนทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารกิจการในสถานที่สำหรับ ดำเนินงานของเรา จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากมาย ในการที่จะจัดวางระเบียบและฝึกหัดอบรมและคอยเอาใจ ใส่ดูแลคนหนุ่มสาวที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขา ให้อยู่ ในระเบียบวินัยอันดี สมาชิกของคริสตจักรสามารถจะช่วย เหลือในกิจการนี้ด้วย เมื่อคนหนุ่มสาวไม่ยอมทำตาม ระเบียบของสถานที่สำหรับดำเนินกิจการของพระเจ้า หรือ เกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจเหนือเขา และ ต้องการจะทำตามความพอใจของเขา ขออย่าให้บิดา มารดามีความเห็นอกเห็นใจบุตรและยอมตามใจบุตรให้ทำ สิ่งที่ผิดCChTh 222.2

  การที่บุตรของท่านจะได้รับความทุกข์ทรมาน หรือ ต้องสิ้นชีวิตก็ยังดีกว่าการที่เขาไม่ยอมประพฤติตามคำสอน ของพระเจ้า และไม่เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อความจริงต่อเพื่อน มนุษย์และต่อพระเจ้าCChTh 222.3