Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ซาตานทำให้เราไม่มีความบังคับตัวเอง

  ซาตานพยายามจะล่อลวงคู่สมรสให้ประพฤติสิ่งที่ ชั่วร้ายและไม่ให้เขามีความบังคับตัวเอง เพราะมันทราบ ว่า เมื่อมนุษย์เรายอมตกเป็นทาสของธรรมดาฝ่ายต่ำศีล ธรรมจรรยาของเขาก็เสื่อมลง และเราจะไม่มีความเจริญ ทางด้านวิญญาณจิต ซาตานทราบด้วยว่า มันสามารถจะ ทำให้ลูกหลานของคู่สมรสที่เกิดมาในภายหลังหลงกระทำ ผิด และมันสามารถจะปลูกสร้างอุปนิสัยของเขาในทาง ชั่วร้ายCChTh 94.1

  พี่น้องชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า สักวันหนึ่งท่านจะ ได้เรียนรู้ว่ากิเลสตัณหานั้นคืออะไร การตามใจตัวเองให้ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมดาฝ่ายต่ำนั้นจะบังเกิดผล อย่างไร ? ห้องนอนซึ่งควรจะเป็นที่ ๆ เหล่าทูตสวรรค์ ของพระเจ้าคอยระวังรักษาอยู่กลับกลายเป็นที่ ๆ ไม่บริ- สุทธิ์เพราะการกระทำอันไม่บริสุทธิ์ ร่างกายของมนุษย์ เสื่อมเสียไปเพราะเขาปล่อยตัวเองให้ตกเป็นทาสของกามา รมณ์ เขาได้กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมและได้นำโรคภัยมา สู่ตัวเอง สิ่งที่พระเจ้าประทานเพื่อจะให้มนุษย์ได้รับความ สุขกลับกลายเป็นคำสาปแช่ง การฝักใฝ่ในกามารมณ์ทำ ให้คู่สามีภรรยาไม่มีความสนใจในการนมัสการพระเจ้า ทำ ให้ร่างกายอ่อนเพลียและสมองเสื่อม ภรรยาไม่ควรสนับ สนุนให้สามีทำลายตัวเองในเรื่องนี้ ภรรยาจะไม่สนับสนุน ให้สามีฝักใฝ่ในกามารมณ์ ถ้าหล่อนมีความรักเขาอย่างแท้ จริงCChTh 94.2

  ถ้าเรายอมให้สัญชาติญาณสัตว์มีอำนาจเหนือเราสัญ ชาติญาณนั้นก็จะกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นทุกวัน และจะคอย ชักจูงเราให้ทำตามความปรารถนาในเรื่องที่เกี่ยวกับกา- มารมณ์ขอให้ชายหญิงที่มีความเกรงกลัวพระเจ้าระลึกอยู่ เสมอว่าเขามีหน้าที่ ๆ พึงปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไร หลาย คนที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียนต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเขา ป่วยเป็นอัมพาตทางสมองและประสาท การที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะเขาฝักใฝ่ในกามารมณ์มากเกินควรCChTh 95.1