Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  หน้าที่ของบิดามารดาในการอบรมสั่งสอนบุตร

  จงสอนบุตรของท่านให้ทราบว่า พระเจ้าทรงเป็นเจ้า ของสารพัตรทุกสิ่งที่เขามีอยู่ และไม่มีสิ่งใดที่จะละเมิด สิทธิ์นี้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบ ให้เขาเก็บรักษาไว้เพื่อพระองค์จะพิสูจน์ ว่าเขาได้เชื่อฟัง คำของพระองค์ เงินทองเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ อย่า ให้เงินแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนั้น มี บางคนที่ต้องการเงินที่ท่านให้ด้วยความเต็มใจ ถ้าท่านมี นิสัยสุรุ่ยสุร่าย จงพยายามละทิ้งนิสัยนี้เสียทันที ถ้าท่าน เลิกใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ ท่าจะต้องกลับกลายเป็น คนล้มละลายในที่สุดCChTh 159.2

  เด็กหนุ่มสาวในสมัยนี้ มักจะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่ มัธยัสถ์และเข้าใจผิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนตระหนี่ ซึ่งตาม ที่จริงแล้ว ความมัธยัสถ์ และความตระหนี่ มีความหมาย แตกต่างกันมาก ผู้ที่มัธยัสถ์คือผู้ที่รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำ เป็นแต่ผู้ตระหนี่คือผู้ที่เห็นแก่ตัว และไม่ยอมใช้จ่ายเงิน ทองช่วยเหลือผู้อื่นเลย ทุกๆ คนควรจะฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นที่รู้จักมัธยัสถ์ เพื่อต่อไปในภายหน้าเขาจะได้มี ฐานะมั่งคั่งสมบูรณ์CChTh 159.3

  คนหนุ่มสาวและเด็กๆ ทุกคนควรจะได้รับคำสั่งสอน ให้รู้จักทำบัญชีใช้จ่ายส่วนตัว ทุกๆ คนจะต้องรู้จักใช้เงิน อย่างถูกต้อง ไม่ว่าบิดามารดาจะให้เงินทองเขาใช้จ่ายหรือ เขาจะหาใช้เอง บิดามารดาควรฝึกหัดให้บุตรรู้จักเลือกซื้อ เสื้อผ้า หนังสือ และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตัวเอง และ ให้เด็กทำบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อเด็กเหล่านั้นจะได้รู้จัก ค่าของเงินCChTh 160.1

  บิดามารดาบางคนให้ความช่วยเหลือบุตรในทุกสิ่งทุก อย่างจนบุตรของเขาไม่รู้จักพึ่งตัวเอง การกระทำเช่นนี้เป็น การกระทำที่ไม่ฉลาดรอบคอบ เด็กที่ทำงานหาเงินเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยเอง ย่อมรู้สึกภาคภูมิใจที่เขาสามารถหา เงินได้เอง โดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ และเขาจะรู้จักระมัด ระวังในการใช้จ่ายมากกว่าคนอื่นๆ ที่บิดามารดาเป็นผู้ออก เงินค่าเล่าเรียนให้ เราต้องอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักพึ่งตัว เอง เพื่อมิให้เขาเป็นภาระอันหนักแก่เราCChTh 160.2

  บิดา มารดา ไม่ควรจะให้เงินบุตรจับจ่ายใช้สอยอย่าง ฟุ่มเฟือย ถ้าบุตรของเขาอยากจะศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์ หรืออยากจะเป็นผู้สอนศาสนา และถ้าบุตรนั้นมีร่างกาย แข็งแรงดี บิดามารดาก็ควรจะให้บุตรนั้นทำงานหาเงินเอง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบ้างเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านCChTh 161.1

  บิดามารดาควรอบรมสั่งสอนบุตรให้รู้จักมัธยัสถ์ในการ ใช้จ่าย และไม่ควรตามใจให้บุตรซื้อสิ่งของที่เขาอยากได้ โดยไม่จำเป็น การตามใจบุตรให้ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่ม เฟือย จะนำผลร้ายมาสู่ครอบครัว เพราะเด็กจะไม่รู้จักค่า ของเงินและใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย บิดามารดาบางคนตาม ใจบุตรในเรื่องการใช้จ่าย ไม่ว่าบุตรของเขาอยากได้อะ ไรเป็นต้องหาให้ การกระทำเช่นนี้ทำให้เด็กเสียนิสัยและ รายจ่ายของครอบครัวนั้นจะมีมาก และครอบครัวนั้นจะต้อง ใช้เงินถึงสองเท่าของครอบครัว ที่สมาชิกมีการใช้จ่ายอย่าง มัธยัสถ์CChTh 161.2

  พระยะโฮวาทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นความชั่วร้ายที่ เกิดจากนิสัยใช้จ่ายเงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่าย เพื่อข้าพเจ้าจะ ได้ตักเตือนสั่งสอนบิดามารดาให้ฝึกหัดอบรมบุตรให้รู้จักใช้ จ่ายอย่างมัธยัสถ์ จงสอนเด็กให้รู้ว่าการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ จำเป็นเป็นสิ่งที่ผิดCChTh 162.1