Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 41—ดนตรี

  ศิลปะแห่งการบรรเลงดนตรีที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้เริ่มขึ้นใน โรงเรียนของศาสดาพยากรณ์ ในโรงเรียนนั้นไม่มีการร้อง เพลง ไม่มีการบรรเลงเพลงลีลาศ หรือเพลงที่จะชักจูง มนุษย์ให้มีใจเหินห่างจากพระเจ้า แต่มีบทเพลงอันศักดิ์ สิทธิ์กล่าวสรรเสริญพระผู้สร้าง เชิดชูพระนามของพระองค์ และบรรยายถึงกิจการที่น่ามหัศจรรย์ของพระองค์ ดนตรีนี้ มีไว้เพื่อความมุ่งหมายอันบริสุทธิ์เพื่อจะช่วยให้เราคิดถึงสิ่ง ที่ดีงาม และให้เรากราบไหว้นมัสการและขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัตรทุกสิ่งCChTh 206.1

  ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งแห่งการนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ เบื้องบน และในการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราควรจะ พยายามร้องประสานเสียงกันเช่นเดียวกับบรรดาชาวสวรรค์ ฉะนั้นการฝึกหัดอบรมให้นักเรียนร้องเพลงได้อย่างไพเราะ และถูกต้องนั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งเราจะละ เว้นเสียมิได้ การร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการ พระเจ้าเช่นเดียวกับการอธิษฐาน เวลาที่เราร้องเพลงนมัส การพระเจ้า จิตใจเราจะต้องเกิดความรู้สึกและเข้าใจความ หมายของเนื้อร้องของบทเพลงนั้น ๆ เราจึงจะสามารถร้อง ได้อย่างถูกต้องCChTh 206.2

  ในนิมิตพระเจ้าโปรดสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นความมี ระเบียบเรียบร้อยของแผ่นดินสวรรค์ และข้าพเจ้ามีความ ชื่นชมยินดีเมื่อได้ฟังเสียงดนตรีอันไพเราะของบรรดาชาว สวรรค์ ภายหลังที่ข้าพเจ้าตื่นจากนิมิตแล้ว ข้าพเจ้าได้ยิน เสียงเพลงในแผ่นดินโลกไม่มีความไพเราะน่าฟังและเสียง ที่ร้องก็ไม่กลมกลืนกัน ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์หลายหมู่ ยืนอยู่ในจัตุรัสแห่งหนึ่ง ทุก ๆ องค์ถือพิณทองคำปลายข้าง หนึ่งของพิณนั้นมีเครื่องมือสำหรับปรับเสียง นิ้วมือของ ทูตสวรรค์เหล่านั้นไม่ได้ดีดพิณอย่างไม่สนใจ แต่เหล่า ทูตสวรรค์ดีดพิณสายต่าง ๆ กันเพื่อให้เสียงพิณฟังไพเราะ มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งเป็นผู้ดีดนำแล้วทูตสวรรค์ทุก ๆ องค์ ได้ร่วมกันร้องเพลงและดีดพิณ ข้าพเจ้าไม่สามารถจะ บรรยายให้ท่านผู้อ่านฟังได้ว่าเสียงพิณที่ทูตสวรรค์บรรเลง นั้นไพเราะมากเพียงไร และดวงหน้าของทูตสวรรค์ทุก ๆ องค์มีรัศมีสุกใสเหมือนดวงพระพักตรของพระเยซูCChTh 207.1

  พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่า คนหนุ่มสาว ต้องพยายามก้าวขึ้นสู่มาตรฐานอันสูง และย่อมให้พระคำ ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะช่วยตักเตือนสั่งสอนและทางของ เขา คนหนุ่มสาวมีหน้าที่ ๆ สำคัญที่จะต้องรับผิดชอบ แต่ เขาหาได้เอาใจใส่ต่อเรื่องนี้ไม่ ดนตรีที่เขาใช้บรรเลงใน ครอบครัวแทนที่จะชักจูงจิตใจเขาให้เกิดความสนใจในสิ่งที่ บริสุทธิ์และสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณจิต กลับชักจูงใจเขาให้เหิน ห่างจากพระเจ้า คนหนุ่มสาวในสมัยนี้ชอบฟังเพลงที่ชักจูง จิตใจเขาไปในทางต่ำ แทนที่จะใช้เวลาในการบรรเลงดน- ตรี เช่นนั้นเขาควรจะอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าดนตรี เป็นพรอันประเสริฐ เมื่อเรารู้จักใช้ดนตรีนั้นในทางที่ถูก แต่เมื่อเราใช้ดนตรีบรรเลงในทางที่ผิดดนตรีนั้นกลับกลาย เป็นคำสาปแช่งที่ร้ายแรง เมื่อพวกคริสเตียนอธิษฐาน ขอต่อพระเจ้าที่พระที่นั่งแห่งพระคุณ และทูลพระองค์ให้ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของเรา พระองค์จะสดับฟังเสียง ร้องทุกข์ของเรา และจะทรงช่วยเราให้พ้นจากการทดลอง ของซาตาน ซาตานพยายามล่อลวงคนหนุ่มสาวให้ตกเป็น เชลยของมัน มันได้ล่อลวงคนหนุ่มสาวไปสู่ความพินาศCChTh 208.1