Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการแต่งกาย

  เราสามารถจะพิจารณาได้ว่าบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้มีอุป- นิสัยอย่างไรได้จากเสื้อผ้าที่เขาสวม สตรีที่สุภาพเรียบ ร้อยและเคร่งครัดในศาสนาจะแต่งกายอย่างเรียบร้อย การ แต่งกายอย่างเรียบร้อยและเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าผู้แต่ง เป็นผู้มีรสนิยมละเอียดประณีตและมีจิตใจสูง ผู้หญิงที่ แต่งกายอย่างเรียบๆ และมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย แสดงให้เห็นว่าหล่อนเข้าใจว่าผู้หญิงที่แท้นั้น ต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติดีและมีศีลธรรมจรรยาดีงาม การแต่งกายอย่าง เรียบ ๆ ทำให้ผู้หญิงมีเสน่ห์น่ารัก และความสวยงามเช่น นี้จะเปรียบได้กับความงามของดอกไม้CChTh 226.2

  ข้าพเจ้าขอให้พวกพี่น้องของเราดำเนินชีวิตอย่าง ระมัดระวังเฉพาะพระพักตรของพระเจ้า จงแต่งกายให้ ถูกต้องตามกฎอนามัย อย่าแต่งกายตามสมัยนิยม ขอให้ พวกพี่น้องของเราแต่งกายอย่างเรียบ ๆ เสื้อผ้าที่จะใช้ ควรตัดด้วยผ้าเนื้อดีใช้ได้ทน เราทุก ๆ คนควรแต่งกาย อย่างเรียบร้อย เราต้องมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว มีสติ เหนี่ยวรั้งใจไม่ทำสิ่งที่ผิด จงวางแบบอย่างให้พวกที่อยู่ ฝ่ายโลกเห็นว่า เราเป็นผู้ที่มีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในใจ และเราแต่งกายตามคำสอนที่มีปรากฏในพระคัมภีร์CChTh 227.1

  การที่พวกที่อยู่ฝ่ายโลกจะแต่งกายอย่างเรียบร้อยและ ถูกต้องตามกฎอนามัยตามที่มีสอนไว้ในพระคัมภีร์ ก็คงจะ ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าหรือต่อมนุษย์ เปลี่ยนแปลงไป พวกคริสเตียนควรทำตามแบบอย่างของ พระคริสต์และแต่งกายตามคำสอนของพระเจ้า เขาไม่ ควรจะแต่งกายให้งดงามหรูหราจนเกินไปหรือแต่งตัวสก- ปรกไม่เรียบร้อย เขาควรจะแต่งกายอย่างเรียบร้อยโดย ไม่ต้องเอาใจใส่ว่าคนอื่น ๆ จะพูดว่าอย่างไร สิ่งที่สำคัญ คือเขาต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าCChTh 227.2

  อย่าใช้เวลาของท่านให้หมดเปลืองไปโดยการเลือก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเอาใจใส่ที่จะแต่งกายให้งดงาม ทันสมัย จงแต่งกายอย่างเรียบร้อยแต่จงระวังอย่าให้ ใคร ๆ ติเตียนท่านได้ว่าท่านแต่งตัวหรูหรามากเกินไปหรือ แต่งตัวปอน จงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีระเบียบเรียบร้อย ราวกับว่าท่านรู้สึกอยู่เสมอว่า พระเจ้าผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ ทรงทอดพระเนตรดูท่านอยู่ตลอดเวลา และท่านต้องดำ- เนินชีวิตของท่านในทางที่พระเจ้าทรงพอพระทัยCChTh 228.1