Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 47—การละเว้นจากการเสพของมึนเมา

  การมีสุขภาพสมบูรณ์เป็นพรอันประเสริฐ ถ้าเรามี ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพสมบูรณ์เราก็สามารถจะปฏิบัติ งานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราได้อย่างดี เราควรระวัง รักษาสุขภาพของเราให้มากเท่า ๆ กับที่เราพยายามจะปรับ- ปรุงตัวเราเองให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี เพราะถ้าเรายิ่งมีสุขภาพ สมบูรณ์ เราก็ยิ่งสามารถจะทำงานของพระเจ้าให้เจริญก้าว หน้ายิ่งขึ้น และสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้ได้รับความสุขCChTh 336.1

  ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1871 พระเจ้าโปรดให้ ข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตอีกและข้าพเจ้าทราบว่าการปรับปรุงแก้ ไขในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นสำคัญ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงพลไพร่ของพระเจ้าให้มีคุณสมบัติเหมาะ สมที่จะต้อนรับพระคริสต์ เวลาที่พระองค์เสด็จกลับมา กิจการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับข่าวของทูตสวรรค์ องค์ที่สาม มนุษย์ได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติสิบประการของ พระเจ้า แต่พระคริสต์จะไม่เสด็จมาเพื่อลงโทษคนทั้งหลาย ที่ได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ก่อนที่จะทรงใช้ฑูต สวรรค์ของพระองค์ให้มาตักเตือนเขาให้รู้ตัวว่าเขาได้กระทำ ผิด ฑูตสวรรค์องค์ที่สามเป็นผู้ประกาศข่าวนั้น ถ้ามนุษย์ ยอมเชื่อฟัง และประพฤติตามคำสอนแห่งบทบัญญัติของ พระเจ้า มนุษย์เราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคร้ายเหมือนอย่างที่ เป็นอยู่ในเวลานี้CChTh 336.2

  มนุษย์ทั้งชายหญิงได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระ- เจ้าโดยการที่เขาตามใจตัวเองในการบริโภคอาหารที่พระเจ้า ทรงห้าม และยอมให้ตัวเองตกเป็นทาสของตัณหาราคะ เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงชี้แจงให้เราเข้าใจว่าเราจะต้อง ปฏิบัติอย่างไร จึงจะมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพสมบูรณ์ และพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เราเห็นความผิดบาปในการ ที่เราได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติที่พระองค์ทรงตั้งไว้ เพื่อประ โยชน์ของเรา ความสุขหรือความทุกข์ที่เราได้รับเกิดจาก การที่เรายอมปฏิบัติตามหรือล่วงละเมิดกฏแห่งธรรมชาติ พระบิดาของเราผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ผู้ประกอบด้วยความเมต ตากรุณาได้ทรงมองเห็นสภาพที่น่าสังเวชของมนุษย์ผู้ดำรง ชีวิตอยู่โดยการล่วงละเมิดพระบัญญัติที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ โดยเหตุที่พระเจ้าทรงรักและเมตตากรุณาต่อมนุษย์ พระ องค์ จึงโปรดตั้งกฏข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาอนามัยไว้ให้ มนุษย์ปฏิบัติตาม เพื่อเขาจะได้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุข ภาพสมบูรณ์ พระองค์ได้ตั้งประบัญญัติของพระองค์ไว้และ ทรงชี้แจงให้มนุษย์ทราบว่าเขาจะต้องถูกลงโทษในการที่เขา ล่วงละเมิดพระบัญญัตินั้น เพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้เรียนรู้ ข้อบัญญัติของพระองค์ และมีความระมัดระวังในการที่จะ ดำเนินชีวิตตามกฏของธรรมชาติ พระองค์ประกาศให้เรา ทราบถึงข้อบัญญัติของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง และตั้งข้อ บัญญัตินั้นไว้อย่างมั่นคงถาวร และมนุษย์ทุกคนสามารถจะ เข้าใจข้อบัญญัติของพระองค์ได้ ถ้าเขายอมเชื่อฟัง และ ประพฤติตามข้อบัญญัตินั้น ฑูตสวรรค์องค์ที่สามผู้ประกาศ ข่าวของพระเจ้า ได้ตักเตือนและช่วยชี้แจงให้คนทั้งหลาย เข้าใจถึงกฏของธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งเพื่อจะให้เขาเตรียม ตัวพร้อมไว้สำหรับต้อนรับพระคริสต์ เวลาที่พระองค์เสด็จ กลับมาCChTh 337.1