Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

  การที่ชายหนุ่มพูดจาอ่อนหวานเล้าโลมใจให้หญิง สาวหลงเชื่อและรักเขาโดยที่ชายผู้นั้นไม่มีความรักหญิงนั้น อย่างแท้จริงเป็นความผิดอย่างร้ายแรงในคลองพระเนตร ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ชายหนุ่มบางคนแสดงความรักต่อ หญิงสาวคนหนึ่งและพูดเกี้ยวพาราสีหล่อน เมื่อหญิงนั้น ยอมรับรักของเขาแล้วชายนั้นก็ละทิ้งหล่อนไปเพราะเกิด เบื่อหน่าย เมื่อเขาพบผู้หญิงคนใหม่ที่สวยกว่า เขาก็แสดง ความรักต่อหญิงนั้นอีก เขาละลืมคู่รักคนเก่าของเขาและ มิได้คิดว่าการกระทำของเขาจะทำให้หญิงนั้นต้องเจ็บช้ำน้ำ ใจเพียงไรCChTh 48.2

  ภายหลังที่ได้แต่งงานแล้ว ชายที่มีนิสัยใจคอโลเล ไม่แน่นอนเช่นนี้ก็จะทำตัวเป็นเจ้าชู้อยู่เรื่อย ๆ การแต่ง งานไม่ช่วยให้ชายที่มีใจโลเลกลับเป็นผู้ที่มีใจคอหนักแน่น เขาเบื่อที่ต้องอยู่ร่วมกับภรรยาทุกเมื่อเชื่อวัน เขาพอใจที่ จะแสดงความรักเล่น ๆ ต่อผู้หญิงอื่น ๆ เรื่อยไป ความคิด ในใจของเขาเป็นความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ และการกระทำของ เขาเป็นการกระทำที่ชั่วร้าย เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชายหนุ่มจะ ระวังรักษาจิตใจของตนเองและพยายามประพฤติแต่สิ่งที่ดี เพื่อมิให้ซาตานชักจูงเขาไปจากทางแห่งความชอบธรรม CChTh 49.1

  ชายหนุ่มที่แอบพบปะสนทนาและผูกมิตรกับหญิง สาว โดยที่บิดามารดาของหญิงสาวไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยใน การติดต่อระหว่างคนทั้งสองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ของคริสเตียน ที่ดีต่อหญิงนั้นหรือบิดามารดาของหล่อน การแอบพบปะ สนทนาและติดต่อกันอย่างลับ ๆ อาจจะทำให้เขาได้ชะนะ หัวใจของหญิงนั้น แต่ในการกระทำเช่นนั้นเขามิได้แสดง ความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบุตรทุก ๆ คนของพระ เจ้า ชายหญิงทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระ คัมภีร์ เขาได้แสดงความไม่ซื่อสัตย์ต่อบิดามารดาที่รักเขา และพยายามช่วยป้องกันเขาให้พ้นจากภัยอันตราย การ แต่งงานที่ประกอบขึ้นภายใต้อิทธิพลอันชั่วร้ายเช่นนี้มิได้ เป็นไปตามพระคำของพระเจ้า ชายหนุ่มที่ชักจูงหญิงสาว ให้ละหน้าที่ของหล่อน และได้แนะนำหญิงสาวไม่ให้เชื่อ ฟังและยกย่องนับถือบิดามารดาตามคำสั่งสอนของพระเจ้า มิใช่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และภายหลังที่ได้แต่งงานแล้ว เขาก็จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสามีด้วยความซื่อสัตย์CChTh 49.2

  “อย่าลักทรัพย์” เป็นข้อบัญญัติที่พระเจ้าทรงจารึก ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์บนแผ่นศิลา แต่ยังมีชายหนุ่ม อีกมากมายที่แอบ “ขะโมยความรัก” ของหญิงสาวอย่าง เงียบ ๆ โดยที่ไม่มีใครเห็นว่าเขาได้ทำผิด เขาได้ล่อลวง หญิงสาวให้หลงรัก และแอบติดต่อพบปะกับหล่อนอย่าง ลับ ๆ โดยที่บิดามารดาของหญิงสาวไม่ทราบ เขาได้ชักจูง หญิงสาวให้หลงกระทำผิดและไม่เชื่อฟังบิดามารดา การ กระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า เขาไม่มีค่าคู่ควรกับความรัก ของหญิงนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่าการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ทุก อย่างเป็นการกระทำที่ผิดCChTh 50.1

  หลายคนที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียนและดำเนินชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์ และมีความคิดอย่างรอบคอบในเรื่อง อื่น ๆ ก็ได้ทำความผิดอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง และการสมรส เมื่อได้ตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดแล้วเขาก็ต้องทำ สิ่งนั้นให้ได้โดยไม่ยอมให้ใครมาคัดค้าน เขาปล่อยตัวเอง ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ และทำตามความรู้สึกในใจของ เขาและไม่ปรารถนาที่ค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อจะได้มีความ สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าCChTh 51.1

  เมื่อเขาได้ล่วงละเมิดบัญญัติข้อหนึ่ง ในพระบัญญัติ สิบประการ เขาก็ก้าวเท้าไปในทางที่เสื่อม เมื่อหญิงสาว ไม่มีความเสงี่ยมเจียมตัว หล่อนก็ไม่รู้สึกว่าการประพฤติ เสื่อมเสียศีลธรรมเป็นความผิดบาป ในโลกเราทุกวันนี้เรา ได้เห็นผลที่บังเกิดจากอิทธิพลอันชั่วร้ายของผู้หญิงมาก มาย โดยการล่อลวงของผู้หญิงที่ชั่วร้ายหลายพันคนได้ถูก ติดคุก หลายคนได้ฆ่าตัวตาย และหลายคนได้ฆ่าคนอื่น ๆ เราจะเห็นได้ว่าข้อความที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เท้า ของนางนำไปสู่ความตาย ทางที่นางดำเนินนำไปสู่นรก” นั้นเป็นความจริงCChTh 51.2

  คำแนะนำสั่งสอนของพระเจ้า เปรียบเหมือนดวง ประทีปที่ช่วยส่องทางชีวิต มิให้เราย่างเท้าเข้าไปในบริ- เวณที่มีภัยอันตราย แม้กระนั้นก็ยังมีคนมากมายที่เลือก ดำเนินไปตามทางแห่งความตาย โดยมิได้เชื่อฟังและ ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าCChTh 52.1

  คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ มี สติปัญญาเฉียบแหลม และมีศีลธรรมอันดี ต้องหลีกเลี่ยง ให้พ้นจาก “การใฝ่ใจในกามารมณ์” คนทั้งหลายที่หลีก เลี่ยงให้พ้นจากความชั่วร้าย จะเป็นที่เกลียดชังของบรรดาคน ชั่วร้าย แต่เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของพระเจ้าCChTh 52.2

  * * * * *