Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 66—“จงดูเถิด เราจะมาโดยเร็วพลัน”

  เมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ข้าพเจ้าเห็นนิมิต ในเวลา กลางคืนพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจข้าพเจ้าให้คิดว่า ถ้า พระเยซูคริศต์จะเสด็จมาโดยเร็วตามที่เราเชื่อ เราก็ควรจะ ทำงานของเราดวยใจร้อนรนมากยิ่งขึ้นในการที่จะประกาศ ความจริงของพระเจ้าแก่คนทั้งหลายCChTh 581.1

  เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็หวนระลึก ถึงกิจการของผู้เชื่อถือที่รอคอยการเสด็จกลับมา ของ พระ- เยซูคริศต์ในปี ค.ศ. 1843 และ 1844 ในเวลานั้นมีผู้สอน ศาสนาออกไปเที่ยวสั่งสอน และเยี่ยมเยียนตามบ้านมาก มาย และผู้สอนศาสนาได้ตักเตือนคนทั้งหลายให้เอาใจใส่ ต่อคำที่มีกล่าวไว้ในพระคำของพระเจ้า เราควรพยายามมาก ยิ่งขึ้นที่จะช่วยประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง เช่น เดียวกับคนเหล่านั้นได้ประกาศ เราอยู่ใกล้ยุคสุดท้ายแห่ง ประวิตศาสตร์ของโลก และทราบว่าพระเยซูจะเสด็จ มาอย่างแน่นอนในไม่ช้าเราก็จะพยายามทำกิจการของพระ เจ้าด้วยใจร้อนรนมากยิ่งขึ้น่ พระเจ้าตรัสสั่งเราให้ตักเตือน พลไพร่ของพระองค์ให้กลับใจเสียใหม่ และในชีวิตของ เราเองจะต้องสำแดงอำนาจแห่งความจริง และความชอบ ธรรมของพระเจ้าให้ปรากฏแก่ผู้อื่น ในไม่ช้าคนทั้งหลายใน โลกจะต้องเผชิญ หน้ากับ พระองค์ ผู้ประทาน พระ บัญญัติ ของพระองค์ แก่ มนุษย์ ทั้ง หลาย และ มนุษย์ได้ ล่วงละเมิด พระบัญญัตินั้น คนทั้งหลายที่ยอมเชื่อฟังและประพฤติ ตามพระบัญญัติของพระเจ้า จึงมีหวังที่จะได้รับความรับ การยกโทษและได้รับความสงบสุขของพระองค์CChTh 581.2

  กิจการของพระเจ้าจะสำเร็จได้มายิ่งขึ้นกว่าในเวลา นี้ถ้าหากคนทั้งหลายที่ยอมรับความจริงและพระคำของพระ เจ้าได้ช่วยชำนำคนทั้งหลาย ที่ไม่ได้เรียนรู้ถึงพระองค์มาสู่ ความรอด เมื่อผู้หญิงชาวซะมาเรียได้ชักจูงพวกพี่น้องของ เขามาหาพระเยซูพระองค์ได้ ตรัส กับ เหล่าสาวก ของ พระ- องค์ถึงคนเหล่านั้นว่า เขาเป็นเหมือนทุ่งนาที่มีข้าวสุก เหลืองพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ พระองค์ตรัสว่า “อีกสี่เดือน จะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือ ? นี่แน่ะเราบอกท่านทั้งหลาย ว่าจงลืมตามองดุนา เถิด เพราะว่าทุ่ง นาเหลือง ถึง ฤดู เกี่ยว แล้ว” (โยฮันบท 4:35) พระคริศต์พักอยู่กับพวกซะมา- เรียสองวัน เพราะพวกเหล่านั้นมีใจร้อนรนที่จะได้รับความ จริงของพระองค์ พวกซะมาเรียได้พากันมาฟังคำเทศนา สั่งสอนของพระเยซู และคนเป็นอันมากได้เชื่อพระคำ ของพระองค์ แล้วพูดกับหญิงนั้นว่า “ตั้งแต่นี้ไปเราไม่ เชื่อเพราะคำของเจ้า เพราะว่าได้ยินเองและรู้ว่าท่าน องค์นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดเป็นแน่” (โยฮันบท 4:41, 42) CChTh 582.1