Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณจิต

  ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งสอนให้กล่าวแก่พวกพี่น้องของเรา ว่า ” ขอให้เราติดตามพระคริศต์ อย่าลืมว่าพระองค์เป็น แบบอย่างของเราในสารพัตรทุกสิ่ง เราจะต้องละทิ้งความ คิดเห็นที่ไม่มีปราฏในคำสอนของพรองค์ ข้าพเจ้าวิงวอน ขอร้องผู้สอนศาสนาของเราให้เชื่อแน่ว่า เท้าของเขาวาง อยู่บนแท่นแห่งความสัตย์จริงซึ่งดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ จง ระมัดระวังในการที่ท่านทำอะไร ๆ ตามอารมณ์ของท่านและ คิดว่า พระวิญญษณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้ท่านกระทำเช่นนั้น หลายคนได้รับอันตรายเพราะเขาทำสิ่งนี้ ข้าพเจ้าตัก เตือนเขาให้มีความเชื่ออันมั่นคง”CChTh 502.1

  ซาตานผู้เป็นศัตรูของเราพยายามจะชักจูงพี่น้องของ เราให้หลงกระทำผิดและละทิ้งงานที่พระเจ้าทรงมอบหมาย ให้เขาทำ คือการที่จะช่วยให้คนทั้งหลายเตรียมตัวพร้อม สำหรับจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเดขึ้นในวาระ ที่สุดปลาย ซาตานใช้อุบายล่อลวงให้คนทั้งหลายเผลอตัว และไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องประสบภัยอันตราย และเขาจะ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเผชิญกับเหตุวิบัติทุอย่างใน วาระสุดปลาย ซาตานพยายามล่อลวงให้คนทั้งหลายคิด ว่าแสงสว่างที่พระคริศต์เสด็จจากสวรรค์เพื่อประทานแก่ โยฮันให้นำแสงสว่างนั้นไปส่องแก่พลไพร่ของพระองค์นั้น ไม่มีความสำคัญอะไร พรรคพวกของซาตานพยายามสอน เราว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวาระที่สุดปลายไม่ ใช่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ พรรคพวกของ ซาตานล่อลวงให้เราคิดว่าความสัตย์จริงของพระเจ้า ไม่ใช่ สิ่งที่เราควรจะรับไว้ และมันนำลัทธิจอมปลอมมาสอนคน ทั้งหลายและล่อลวงให้คนเหล่านั้นหลงกระทำผิดCChTh 502.2

  “พระยะโฮวาได้ตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายจงยืนขึ้น ที่ทางทั้งปวง พิจารณาถามดูว่า ทางเก่า ๆ ทางที่ดีนั้นอยู่ ที่ไหน และจงดำเนินในทางนั้นเถิด” (ยิระนะยา บท 6:16)CChTh 503.1

  พระเยซูคริศต์ปรารถนาจะให้เรามารฟื้นฟูฝ่ายวิญญ- ญาณจิต โดยการอธิษฐานและการสารภาพความผิดบาป เราต้องช่วยกันตระเตรียมมรรคาของพระมหากษัตริย์ เมื่อ เราทำสิ่งนี้ พระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรา เรา ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่พระเจ้า ทรงหลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แกเหล่าสาวกของพระเยซูใน วันเทศาลเพ็นเท็คศเต สิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะพระเยซูทรงสัญญาไว้แล้วว่า พระองค์จะประทาน พระวิญญาณของพระองค์ให้เราเพื่อเราจะสามารถเอาชนะ ความชั่วร้ายทุกอย่างได้CChTh 504.1

  เรากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับสมัยที่เต็มด้วยภัยอัน- ตราย ทุก ๆ คนที่ได้เรียนรู้ถึงความจริงของพระเจ้าควรจะ ฟื้นตื่นขึ้น และมอบร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณให้พระ เจ้าเป็นผู้ฝึกหัดอบรมเขา ซาตานผู้เป็นศัตรูของเรากำลัง สะกดรอยตามเรามา เราต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ เพื่อมิให้ ซาตานล่อลวงเราให้หลงกระทำผิด เราต้องสวมเสื้อเกราะ ของพระเจ้า เราต้องทำตามคำแนะนำสั่งสอนที่พระเจ้า ประทานแก่เราโดยอาศัยวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ เราต้อง รักและยอมเชื่อฟังความสัตย์จริงสำหรับเวลานี้ สิ่งนี้จะ ช่วยให้เราพ้นจากการล่อลวงของซาตาน พระเจ้าตรัสแก่ เราโดยอาศัยพระคำของพระองค์ พระองค์ตรัสแก่เราโดย อาศัยคำพยานและหนังสือ ที่ช่วยชี้แจงให้เราทราบถึง หน้าที่ ๆ เราจะต้องปฏิบัติในเวลานี้ เราควรจะยอมเชื่อฟัง คำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้า ถ้าเราไม่ยอมเชื่อฟังเราก็ ไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวต่อพระองค์ได้CChTh 504.2

  ข้าพเจ้าขอวิงวอนคนทั้งหลายที่ทำกิจการเพื่อพระเจ้า มิให้ยอมรับเอาสิ่งปลอมแปลงแทนสิ่งที่แท้จริง พระคริศต์ ทรงรอที่จะทำให้ความเชื่อและความรักเกิดขึนในใจพลไพร่ ของพระองค์ ขอให้เรายึดมั่นในความจริงของพระเจ้า และปฏิบัติตามคำตักเตือนสั่งสอนของพระองค์ เพื่อเราจะ ได้รับความรอดในวาระที่สุดปลายCChTh 505.1