Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vändpunkten - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Han var »hörnstenen”

  Frälsaren såg med medlidande på dem och fortsatte: »Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: ‘Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten: av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon’? Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk som bär dess frukt.» Denna profetia hade judarna ofta återgett i sina synagogor och tillämpat den på den kommande Messias. Kristus var hörnstenen i det judiska samhällssystemet och i hela frälsningsplanen. Denna hörnsten stod de judiska byggmästarna, Israels präster och rådsherrar, nu i begrepp att förkasta. Frälsaren riktade deras uppmärksamhet på de profetior som skulle visa dem de faror i vilka de svävade. Med varje medel som stod till hans förfogande, försökte han klargöra för dem innebörden i den handling som de planerade att utföra.Vn 591.1

  Hans ord hade också en annan avsikt. Då Jesus ställde frågan: »När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med de vingårdsmännen?” Jesus hade beräknat att fariséerna skulle svara som de gjorde. Han förutsåg att de skulle döma sig själva. Hans varningar hade inte kunnat väcka dem till omvändelse. Nu skulle de besegla sitt öde. Han ville att de skulle inse att de själva hade dragit fördärvet över sig. Han ville klargöra för dem Guds rättfärdighet, då deras nationella förmåner drogs in, något som redan hade börjat och som slutligen skulle föra, inte bara till nedrivandet av deras tempel utan till att hela folket skingrades.Vn 591.2

  De som lyssnade uppfattade varningen. Men trots den dom som de själva hade fällt, var prästerna och rådsherrarna färdiga att fullborda bilden med att säga: »Denne är arvingen, kom, låt oss dräpa honom.» »Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket.” Den allmänna stämningen var för Jesus.Vn 591.3

  Då Jesus citerade profetian om den förkastade hörnstenen, syftade han på en faktisk händelse i Israels historia. Händelsen stod i samband med byggandet av det första templet. Även om den hade särskild tillämpning på tiden för Jesu första ankomst och borde ha talat till judarna med särskild kraft, innehåller den också en undervisning för oss. Då Salomos tempel uppfördes, tillverkade man de enorma stenarna till murarna och grunden färdiga ute i stenbrottet. Då de kom till byggnadsplatsen, användes inga verktyg på dem. Arbetarna hade bara att lägga dem på plats. Till grundmuren hade man tillverkat en sten av ovanlig storlek och form. Arbetarna kunde emellertid inte finna någon plats för den och ville inte godkänna den. Den var till besvär för dem, där den låg oanvänd i vägen för dem. Under lång tid förblev den en förkastad sten. Men när byggarna hade kommit så långt att de skulle lägga hörnet sökte de länge efter en sten av tillräcklig storlek och styrka och av riktig form för just denna särskilda plats, en sten som skulle kunna bära den enorma tyngd som skulle vila på den. Om de valde en felaktig sten för denna betydelsefulla placering skulle hela byggnadens säkerhet kunna äventyras. De måste finna en sten som kunde stå emot inflytande av både sol, frost och storm. Flera stenar hade vid olika tillfällen valts, men under belastningen av de enorma tyngder som den skulle bära, hade de krossats i bitar. Andra klarade inte de plötsliga atmosfäriska förändringarna. Men till slut riktades uppmärksamheten på den sten som så länge hade förkastats. Den hade legat där, utsatt för luft, sol och stormar utan att visa den allra minsta spricka. Byggmästarna undersökte stenen. Den hade klarat alla andra påfrestningar utom en. Om den skulle kunna klara belastningsprovet, beslöt de att godta den som hörnsten. Provet gjordes. Stenen godtogs, fördes till sin avsedda plats och man fann att den passade exakt. I profetisk vision fick Jesaja se att denna sten var en symbol på Kristus. Han säger:Vn 592.1

  »Nej, Herren Sebaot skolen I hålla helig, honom skolen I frukta, och för honom skolen I förskräckas. Så skall han varda för eder något heligt, men för de två Israels hus skall han bliva en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och ett giller. Många av dem skola stupa därpå, de skola falla och krossas, de skola snärjas och varda fångade.» Så förs profeten i profetisk vision till Jesu första ankomst och får se att Kristus får uthärda alla de på-frestningar och prov på vilka behandlingen av hörnstenen i Salomos tempel var en symbol. »Därför säger Herren, Herren så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly.» —Jes. 8:13—15; 28:16.Vn 592.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents